Vad är hållbar e-handel?

Vad är hållbar e-handel?

2020 blir året då den svenska e-handelsbranschen definierar vad som är hållbar e-handel. Det sker i stor utsträckning på Nordens i särklass största mötesplats för e-handel, D-Congress på Svenska Mässan i Göteborg den 5 mars. Temat för året, Purpose Driven Commerce, är valt just för detta.

2019 var året då vi tillsammans med några av företagen som har Trygg E-handelscertifiering arbetade igenom vad som numera krävs för att en konsument ska känna sig trygg vid e-handel och kom fram till att en trygghetscertifiering idag sannolikt bör innehålla hållbarhetsaspekter. Det var året då vi antog ett nytt logistikprogram där den första och viktigaste punkten är att vi måste hjälpa konsumenter att göra hållbara leveransval. Och då vi slog fast att temat när branschen samlas för årets D-Congress 2020 självklart ska handla om värderingsstyrda affärer. Nu är vi där. Nu är det dags att gå från ord till handling.

Hållbart är lika med trygghet 2020

Det har tagit tid för konsumenter att känna sig trygga med att handla på nätet. För bara 10 år sedan var det en stor utmaning för svenska e-handlare att få konsumenter att känna sig trygga med att köpa varor på nätet. Sedan 2008 driver Svensk Digital Handel certifieringen Trygg E-handel som kom att utgöra en del av den grund som banat väg för den e-handel som vi har idag.

De trygghetsrelaterade frågeställningarna är fortsatt viktiga, men har till viss del ny karaktär. Nu oroar man sig bland annat för ID-kapningar och för att bli lurad vid realisationer. Vi svarar på nya krav på konsumentskydd från en konsumentgrupp som har allt mer att säga till om. Men trygghet vid e-handel innehåller flera dimensioner än så. Idag vill kunden veta varans ursprung och att både produktions- och leveransflöde skett med hänsyn till sociala och ekologiska aspekter, samt på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Trygg E-handel – en hållbar certifiering

Under 2019 har vi jobbat intensivt med att utveckla certifieringen Trygg E-handel. I samarbete med både e-handlare och konsumenter, och utifrån frågeställningar som rör vad trygghet på nätet innebär i vår tid, har en certifiering 2020 tagit form. En uppdaterad Trygg E-handelscertifiering presenteras på D-Congress. Cirka 800 certifierade företag får härmed tillgång till nya guider och konsumenträttslig rådgivning och certifieringen presenteras på ett något annat sätt gentemot konsumenter. I ett nästa steg tror vi det är dags att integrera hållbarhetsaspekter i certifieringsmodellen. Om det ska ske och hur det ska gå till kommer vi under året föra dialog om med våra 800 certifierade e-handelsföretag och med våra mer än 100 business partners.

Certifiering för hållbara e-handelsleveranser

I september 2019 antog vi ett nytt program för e-handelsleveranser bland annat med fokus på hur vi kan hjälpa konsumenter att göra mer hållbara leveransval. Vi ser behovet av en gemensam branschstandard för vad som är en hållbar e-handelsleverans. Det är av vikt att en certifiering involverar företagen som konsumenterna har leveransavtal med. Därför bjuder vi inom kort in de största logistikaktörerna i Sverige för att diskutera hur vi kan öka tempot mot gemensamma och förtydligade mål i arbetet. Vi hoppas kunna berätta mer om detta på D-Congress.

Välkommet initiativ från ehandel.se

Vi välkomnar att även nyhetssajten ehandel.se nu bjudit in flera e-handelsföretagare och branschexperter för att diskutera och definiera vad hållbar e-handel är. Det är fantastiskt bra att vi är många i vår bransch som jobbar på samma tema under 2020 och vi ser fram emot ett fruktbart samarbete kring detta. Det ska bli mycket spännande att se hur vi tillsammans kan göra svensk e-handel mer hållbar.

D-Congress – Purpose-Driven Commerce

Efter 2019 års framgångsrika D-Congress kom årets tema, Purpose Driven Commerce, att framstå som en naturlig uppföljning. Vi vill att D-Congress ska vara den naturliga plattformen för att definiera vad som är god e-handel. Vi strävar efter att det i sin tur ska genomsyra allt det vi gör framöver och vi tror det är ett vägval som flera kommer att vilja och behöva ta. Värderingsstyrda varumärken drivs av en övertygelse som genomlyser allt de gör – det är inte något engångsprojekt.

På D-Congress kommer vi att få inspireras av världsledande experter och några av de mest framgångsrika företagen inom området. Vi kommer dessutom att följa upp med frukostseminarier i Stockholm, Göteborg, Borås och Helsingborg senare i vår.

I slutet av augusti ändrar vi format på vår Partnersday, vår årliga sammankomst med våra Business Partners. I år blir det en sammankomst där våra medlemmar och Business Partners träffas för att ta branschens viktigaste frågor framåt.

Nu drar vi igång med 2020 – året då vi gemensamt sätter ramverket för vad som är hållbar e-handel. En grund som vi härefter efterlever.

Per Ljungberg, VD Svensk Digital Handel
Freddy Sobin, styrelseordförande Svensk Digital Handel
Karin Johansson, VD Svensk Handel

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!