Varför är det viktigt att Trygg E-handelscertifiera din webbutik?

HUI Research har på uppdrag av Svensk Digital Handel undersökt de svenska konsumenternas och de anslutna företagens uppfattning om certifieringen Trygg E-handel.

Konsumentundersökningen genomfördes under perioden 21 oktober-14 november 2018 och besvarades av ett riksrepresentativt urval om 1 017 konsumenter, som uppgett att de e-handlar minst en gång per månad – ”vana e-handelskonsumenter”. Företagsundersökningen genomfördes under perioden 19 oktober-19 november 2018 med 96 fullständiga enkätsvar från medlemmar i Trygg E-handel. För att få ett så starkt analysunderlag som möjligt har även svar från respondenter som inte fullföljt hela enkäten tagits med i resultatet när det varit applicerbart, vilket innebär att de flesta frågor har mellan 100 och 108 svar.

Sammanfattning

  • Varannan konsument som känner till symbolen Trygg e-handel anser att den är mycket viktig för att skapa förtroende när de besöker en webbutik.
  • Konsumenter har generellt sett ett större förtroende för symbolen än företagen, vilket indikerar en potential.
  • Fler kvinnor än män anser att symbolen är mycket viktig (52% mot 41%).
  • Flest konsumenter i åldern 50-64 år anser att symbolen är mycket viktig.
  • Flest konsumenter i små eller medelstora städer anser att symbolen är mycket viktig.
  • Konsumentresultatet visar i detta diagram resultatet avseende de konsumenter som känner igen symbolen Trygg E-handel. Omräknat till samtliga konsumenter innebär resultaten att 38 procent anser att symbolen är mycket viktig och att 72 procent anser att den är mycket eller ganska viktig.

För fler frågor om undersökningen vänligen kontakta Eleonor Dahlberg, vVD, Svensk Digital Handel, eleonor.dahlberg@dhandel.se

Till certifieringen

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!