RFSU AB

RFSU ger människor möjligheten att ta ställning för Body Rights och lyfter fram budskap om alla människors frihet att vara, välja och njuta.

Juridiskt namn: RFSU AB

Org nr: 556039-2986

Hemsida: www.rfsu.com/sv/

Adress: Box 1279, 16429 Kista

Certifierad

Status

Certifierad

Finansiell stabilitet

God, 2019-09-16

Klagomål

Inga veriferade klagomål

Härmed intygas att www.rfsu.com/sv/ som drivs av RFSU AB lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare

Certiferad sedan: 2018-10-29

Per Ljungberg, VD Svensk Distanshandel AB