PFL Distribution

Vi är nystartade, men har ett kapital som mer än väl täcker våra behov.

Juridiskt namn: PFL Distribution

Org nr: 740126-8516

Hemsida: www.andromedaslust.se

Adress: Lönngatan 50C, 21449 Malmö

Certifierad

Status

Certifierad

Finansiell stabilitet

God, 2019-07-16

Klagomål

Inga veriferade klagomål

Härmed intygas att www.andromedaslust.se som drivs av PFL Distribution lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare

Certiferad sedan: 2018-05-08

Malin Winbom, VD Svensk Distanshandel AB