Lodge Interiör

Vi har inriktat oss på att sälja en hemtrevlig känsla till fjällstugeägare, som inredning för inom- och utomhusmiljö, bruksföremål och hantverk.

Juridiskt namn: Olivbyrån AB

Org nr: 556798-9933

Hemsida: www.lodgeinterior.se

Adress: Gamla Färgenäsvägen 15, 44196 Alingsås

Certifierad

Status

Certifierad

Finansiell stabilitet

God, 2018-11-14

Klagomål

Inga veriferade klagomål

Härmed intygas att www.lodgeinterior.se som drivs av Lodge Interiör lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare

Certiferad sedan: 2017-12-01

Malin Winbom, VD Svensk Distanshandel AB