Skandinaviska Fönsterlösningar AB

Fönster24sju.se affärsidé är att kunna erbjuda allt som kan tänkas behövas för ett lyckat fönster/dörr byte.

Juridiskt namn: Skandinaviska Fönsterlösningar AB

Org nr: 556938-7151

Hemsida: www.fonster24sju.se

Adress: Box 4, 42721 Billdal

Certifierad

Status

Certifierad

Finansiell stabilitet

God, 2019-09-22

Klagomål

Inga veriferade klagomål

Härmed intygas att www.fonster24sju.se som drivs av Skandinaviska Fönsterlösningar AB lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare

Certiferad sedan: 2017-09-26

Malin Winbom, VD Svensk Distanshandel AB