Housebox AB

Housebox AB är ett nystartat dotterbolag till Tenzo AB, 556490-1246, med avsikt att marknadsföra och sälja Tenzos möbler på den svenska marknaden.

Juridiskt namn: Housebox AB

Org nr: 559084-9575

Hemsida: www.housebox.se

Adress: Stålgatan 4, 33333 Smålandsstena

Certifierad

Status

Certifierad

Finansiell stabilitet

God, 2019-09-16

Klagomål

Inga veriferade klagomål

Härmed intygas att www.housebox.se som drivs av Housebox AB lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare

Certiferad sedan: 2018-08-21

Per Ljungberg, VD Svensk Distanshandel AB