Closer DenCity
Lina Olsson
Lina Olsson
Projektledare

Hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar.

Hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar

Slutrapporten för projektet DenCity som är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park. Med smarta och hållbara transporter kan vi också bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i. Projektet tar ett unikt helhetsgrepp och utvecklar lösningar för hela den urbana transportkedjan. Från effektiva in- och utleveranser, till ”sista metrarna” och livspusslet för boende och verksamma i framtidens täta stad.

Om Lina Olsson

Lina Olsson arbetar på den nationella samverkansarenan inom transporteffektivitet CLOSER, som projektledare för olika satsningar främst inom främst urban mobilitet och transport. På senaste tiden har Lina även börjat arbeta mycket med frågor kopplat till automatisering, digitalisering och hur detta kan bidra till effektivisering av gods och logistik.

LinkedIn

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!