3min

Per Ljungberg kommenterar e-barometern Q1 2022

”Dags för paradigmskifte för digitala upplevelser inom handeln”

Läs mer här