Det är stort fokus på hållbarhet och leveranser men även på Kina och export när Svensk Digital Handel arrangerar två egna seminarier och medverkar i ytterligare fyra paneler under årets Almedalsvecka. Vi finns på plats från 30 juni till 4 juli.

Svensk Digital Handel arrangerar två egna seminarier i samband med årets Almedalsvecka och deltar i ytterligare fyra paneler. Vår VD Per Ljungberg är på plats från söndag kväll 30 juni till 4 juli. Om ni vill diskutera e-handel på plats över en fika, sök upp honom på telefon 0702-366200. När han inte är med i paneler eller lyssnar på seminarium hittar ni honom i Handelns hus Kårhuset Rindi på Donnersgatan 1. Hitta oss →

Våra krav på framtidens leveranser

2/7 kl 15.30-16.00: Snabbare, närmare och mer hållbara leveranser – hur får vid det att hända?

Tillsammans med Svensk Handel blickar vi ut mot omvärlden och presenterar handelns förväntningar på framtidens leveranser. Därefter diskuterar vi med berörda intressenter om hur vi säkrar friktionsfria konsumentdrivna leveranser i hela Sverige. Bland deltagarna märks riksdagsledamöterna Lars Hjälmered (m) och Teres Lindberg (s) men även representanter från Bring, PostNord, Fastighetsägarna och Hela Sverige ska leva. Svensk Digital Handel representeras av VD Per Ljungberg och Svensk Handel av deras näringspolitiska chef Mats Hedenström samt av Marie Enhörning som är moderator.

Läs mer

Vi tar D-Congress till Almedalen

3/7 kl 12.00-13.00: Digital handel i en värld utan gränser – Det kinesiska undret och strategier för expansion

Efter årets D-Congress höll vi ett mycket lyckat frukostseminarium tillsammans med HUI Research där vi summerade våra intryck från årets konferens tillsammans med Den Digital Drakens Jacob Lovén och Jessica Mattsson från eEquity. Nu tar vi denna succé till Almedalen. Vår VD Per Ljungberg och HUI Researchs VD Jonas Arnberg summerar sina intryck från årets D-Congress tillsammans med Jacob Loven från Den Digitala Draken samt Magnus Wiberg, Managing Partner på eEquity. Samtalet leds av HUI Research Emma Hernell. Seminariet är i Handelns hus, Kråhuset Rindi på Donnersgatan 1. Hitta oss →

Läs mer

Vi deltar i flera paneler med stort fokus på hållbarhet

Svensk Digital Handels VD Per Ljungberg deltar i ytterligare fyra paneler under Almedalen där samtliga har koppling till hållbarhet.

2/7 kl 12.00-13.00: Från lager till lägenhet – e-handel och statstransporter

Volkswagen Transportbilar är arrangör och frågeställningarna som ska diskuteras är bland annat; Hur ska transportsystemet utvecklas för att kunna hantera e-handel både effektivt och hållbart? Hur påverkar e-handeln stadstrafiken? I panelen deltar även bl a Jonas Eliasson, Professor i transportssystem vid Linköpings universitet och Hans Turemark, Sverigechef på Volkswagen Transportbilar.

Läs mer

2/7 kl 16.15 – 17. 00:  Förpackningsresan – eller hur e-handeln kan bli klimatsmartare

Detta seminarium arrangeras av PostNord och frågorna som ska diskuteras är hur vi kan bli bättre på att anpassa emballage till varornas storlek för att minska andelen luft som transporteras hem till svenska hushållen. Vems är felet och vad kan vi göra åt det frågar sig PostNord. Utöver Per Ljungberg deltar även PostNords hållbarhetschef Sofia Leffler Moberg och Johanna Allhorn från ehandel.se och samtalet leds av PostNords Arne Andersson.

Läs mer

3/7 kl 15.30-16.00: Lönsam och hållbar e-handel

Hållbarhetsfrågorna diskuteras sällan i samband med e-handel, varför är det så? Lönsamheten för många renodlade e-handelsföretag är ofta låg, vad beror det på? Det är frågor Jönköpings kommun tar upp på  och diskuterar med representanter från e-handlare, transportörer och akademin på detta seminarium där Per Ljungberg deltar i panelen.

Läs mer

4/7 kl 09.15-10.15: Vem bär ansvar för hållbar e-handel?

CGI Sverige arrangerar en debatt där de menar att e-handeln driver en ökad mängd transporter och ohållbar konsumtion och frågar sig vem som bär ansvaret för hållbar e-handel och vad som krävs av konsumenter, företag och politiker? Per Ljungberg diskuterar dessa frågor med bland annat Tommy Wreet, förbundsordförande Transportarbetarförbundet och Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef PostNord.

Läs mer

Andra intressanta seminarier för e-handlare

I nuläget (17/6) finns drygt 3400 registrerade evenemang i programmet.  Nedan presenterar vi några av de seminarier som vi tycker är intressanta ur ett e-handelsperspektiv (utöver ovanstående där vi själva deltar).

30/6 kl 17.00 – 18.00:  Hur räddar vi svensk konkurrenskraft och välstånd?

Svenskt Näringsliv presenterar en rapport som skissar en näringspolitisk inriktning för höjd produktivitet och där de listar reformförslag för att förbättra företagsklimatet och stärka svensk konkurrenskraft. Bland annat medverkar tidigare finansminister Anders Borg och chefsekonomerna från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Almega samt Svensk Handels Johan Davidsson.

Läs mer

1/7 kl 08.30-10.00: Nationella pålagor ett hot mot svensk handel och innovation

HUI Research, Svensk Handel och ElektronikBranschen håller i ett seminarium där de diskuterar nationella punktskatter och avgifters konsekvenser för handlarnas marginaler och vad de långsiktiga effekterna för Sverige som IT- och innovationsnation kan bli av detta. Medverkar gör bland annat Elgigantens VD Niklas Eriksson, Samsungs Chefsjurist Anitha Thornlund och Prisjakts Nordenchef Carl Vult von Steyern.

Läs mer

 1/7 kl 11.00-12.00: Hur skapar vi finansiella tjänster för framtiden?

Trustly håller i ett seminarium där man diskuterar vilka finansiella tjänster den nya generationens konsumenter efterfrågar och vilka hinder och utmaningar som finns för att uppfylla behoven och samtidigt värna om konsumentsäkerhet.

Läs mer

1/7 kl 13.00-13.30 Hur skapas hållbara och effektiva marknads- och kommunikationsavdelningar i det digitala landskapet?

Marknadsföreningen i Stockholm tar tempen på digitaliseringen inom marknadsföring oh kommunikation. Om hur man bygger en effektiv och hållbar marknads- och kommunikationsavdelning i framtiden.

Läs mer

1/7 kl 14.00-15.00: Skapar Amazon djungelns lag på arbetsmarknaden?

Hur kan vi i Sverige förbereda oss för Amazon? Det frågar sig Svenska Transportarbetarförbundet när de bjuder in till ett seminarium utifrån deras oro för vad Amazon kan föra med sig in på svensk arbetsmarknad när det gäller exempelvis synen på arbetstagare och deras villkor inom bl a terminal och lager och inom åkeri. Bland annat deltar Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (s).

Läs mer

2/7 kl 08.00-09.00: Etik i butik – vad händer när handlaren vet allt om kunden?

Vilka möjligheter innebär PSD2 för framtidens handel och hur påverka PSD2 relationen mellan konsumenten och handeln? Alektum Group bjuder till ett panelsamtal för att diskutera frågor som betalningssvårigheter, överskuldsättning och skuldfällor ur ett samhällsperspektiv. Deltar gör bland annat NA-KD.coms Jarno Vanhatapio och Swish VD Anna-Lena Wretman.

Läs mer

2/7 kl 11.00-11.50: Vem vinner på framtidens handel?

Handeln förflyttas online snabbare än väntat. Vad kan vi spå om den fortsatt utvecklingen och vem vinner och vem förlorar på marknaden. Det diskuterar HUI Research Emma Hernell, PostNords Arne Anderssson, ICAs Peter Muld och Elgigantens Niklas Eriksson på detta seminarium som arrangeras av Deloitte och Affärsvälden.

Läs mer

2/7 kl 13.00-14.00: Från platskort till chip i handeln – så betalar vi i framtiden

Card Payment Sweden välkomnar till ett seminarium om framtidens betalningar där de diskuterar möjligheter och utmaningar kopplade till tekniken som möjliggör dem. Deltar gör bland annat representanter från Swedbank, Nordea, Handelsbanken, HUI Research, Nets, Polisen, Swedish Fintech Association och Svensk Handel.

Läs mer

2/7 kl 13.00-13.30: Hur bygger man en internationell e-handelssuccé

Breakit och Nordic Innovation frågar sig vad som krävs av en entreprenör för att bygga ett globalt bolag från Norden. Svarar gör Joachim Lindström, vd och grundare av Ideal of Sweden.

Läs mer

2/7 kl 14.00-15.00: Onlinemarknadsföring en absolut nödvändighet för svenska handlare

Tillgång till data är en nödvändig resurs för att kunna erbjuda kunder den bästa handelsupplevelsen och för att konkurrera globalt. Men samtidigt är handeln måna om att värna individens integritet. Svensk Handel har tagit fram en vägledning för cookies och annan spårteknik som presenteras på detta seminarium. Därefter kommer digitaliseringsminister Anders Ygeman redogöra för regeringens ståndpunkter och tankar kring framtidens data och privacyfrågor. Seminariet avslutas med en paneldebatt med deltagare från Datainspektionen, leverantörsledet, handelsföretag, forskare samt IT-jurist.

Läs mer

3/7 kl 08.00-09.00: Från stuprör till ekosystem – vilka affärsmodeller formar framtidens detaljhandel?

Svensk Handel och EY välkomnar till ett seminarium där framtidens affärsmodeller diskuteras. Vad krävs för att bolagen ska attrahera morgondagens kunder? Räcker det att tranformeras inifrån eller är strategiska förvärv oundvikliga? Medverkar gör bland annat Jacob Wall, VP business development AxelJohnsson, Anders Nyberg, vd Apoteket Hjärtat, Patrik Hedelin, Managing Parnter eEquity och Axel Lindgren, kommunikationsstrateg, Houdini.

Läs mer

3/7 kl 09.00-09.45: Vilka är vinnarna och förlorarna när allt fler bolag ska globaliseras

Breakit och Adyen håller i ett seminarium om den globala handeln med Jacob Lovén från Den Digitala Draken, Jussi Lindberg från Adyen och Niclas Sandin från Bookbeat.

Läs mer

3/7 kl 11.00-12.15: Farliga kemikalier i leksaker och elektronik – hur tacklar vi e-handelns baksida

När vi beställer varor på nätet från länder utanför EU ökar risken för att vi får hem kemikalier som är farliga för vår hälsa och miljö. Vad kan myndigheter, företag och privatpersoner göra för en säkrare e-handel? Kemikalieinspektionen leder ett seminarium där bland annat Wish, Sveriges Konsumenter, Konsumentverket och Svensk Handel medverkar.

Läs mer

 3/7 kl 14.45-15.15: Logistik i stadsutvecklingen – en perfekt match i framtiden?

Hur mycket kan logistiken bidra till framtidens stadsutveckling? Det diskuteras av representanter från Lidl Sverige, Bring, ICA Fastigheter och Kilenkrysset på detta seminarium som anordnas av Business Arena.

Läs mer

3/7 kl 15.00 – 15.45: E-handelns roll i transportrevolutionen

PostNord arrangerar ett seminarium där man diskuterar hur vi gör för att frigöra e-handeln inneboende klimatnytta redan idag. Medverkar gör Lina Ödeen, Sustainability Manager H&M Global Logistics, Anna Lindén, projektledare 2030-sekretariatet, samt Arne Andersson och Sofia Leffler Moberg från PostNord.

Läs mer

3/7 kl 16.00-17.30: Handelns digitala transformation – från medlemskort till facebook-tribe

Ehandel.ses Almedals event som de anordnar tillsammans med Resurs Bank. Meverkar gör bland annat Patrik Rees, Joachim Lindström från Ideal of Sweden, Sara Rosengren professor i marknadsföring, Johanna Allhorn från ehandel.se samt Anette Konar Riple från Resurs Bank.

Läs mer

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!