Svensk Digital Handels programförklaring:

Snabbare, närmare och mer hållbara e-handelsleveranser

Svensk Digital Handel vill att hela branschen tillsammans tar ett krafttag för att hjälpa och göra det möjligt för konsumenter att göra hållbara leveransval samtidigt som de får vara med att bestämma när, var och hur en e-handlad produkt levereras. För att lyckas krävs mer dialog och samverkan mellan alla intressenter kring e-handelsleveranser. Det är innebörden i det nya program för snabbare, närmare och mer hållbara e-handelsleveranser som Svensk Digital Handel presenterade när branschen samlades på D-logistik i Göteborg på tisdagen den 22 oktober.

De senaste åren har det utvecklats betydligt mer konsumentdrivna e-handelsleveranser på den svenska marknaden med bland annat betydligt fler smidiga och precisa hemleveranser. Men fortfarande är det långt ifrån alla konsumenter som får välja när, var och hur varor ska levereras och det är dessutom svårt för konsumenter att göra hållbara leveransval.

Vi vill ännu en gång slå ett slag för mer dialog och samverkan mellan branschens alla aktörer. Det gäller inom allt från hur vi ska hantera kommande års fördubbling av paketvolymer till att vi i ökad utsträckning samarbetar för att lösa julhandelns leveranser, säger Svensk Digital Handels VD Per Ljungberg.

För att uppnå mer konsumentdrivna och hållbara e-handelsleveranser på den svenska marknaden har Svensk Digital Handel valt ut fem områden som man kommer prioritera framöver. Det handlar om hur man kan hjälpa konsumenter att göra hållbara leveransval, hur en ny infrastruktur för hemmanära leveranser bör utvecklas, vilken servicenivå som ska erbjudas på landsbygden, hur e-handeln ska kunna vara öppen alla dagar i veckan samt hur julhandelns leveranser bör hanteras.

Leveransen är en mycket viktig del av kundupplevelsen inom e-handeln där vi som företrädare för e-handelsföretagen måste ta en betydligt aktivare roll i utvecklingen av dess standarder och infrastruktur. Vi behöver vara pådrivande för att till exempel utveckla branschstandarder för vad som är en hållbar lastmile-leverans och ta en mer aktiv roll i utvecklingen av en ny infrastruktur för hemmanära leveranser, säger Per Ljungberg.

Programmet är framtaget av Svensk Digital Handels logistiknätverk där några av Sveriges ledande e-handelslogistiker medverkar och antogs av föreningen Svensk Digital Handels styrelsen i september 2019.

Programmet i sin helhet går att läsa här

För ytterligare information kontakta:

Per Ljungberg, VD Svensk Digital Handel, per.ljungberg@dahandel.se 0702-366200

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!