Från och med den 30 januari heter organisationen Svensk Digital Handel

Läs pressreleasen här

 

Svensk Digital Handel är branschorganisationen för e-handel i Sverige och har till uppgift att företräda branschen och verka för att den är seriös och kundvänlig. Vi bevakar kontinuerligt den nationella och internationella utvecklingen av e-handeln. Svensk Digital Handel äger e-handelscertifieringen Trygg e-handel, som har till syfte att skapa ett förtroende hos konsumenterna vid köp på internet. Sedan 1 januari 2012 är Svensk Digital Handel en del av Svensk Handel.

De flesta etablerade och ledande företagen inom distans- och e-handeln och många mindre, nystartade företag är medlemmar i organisationen. Idag har vi representation i Borås, Göteborg och Stockholm. Svensk Digital Handel anordnar olika event och aktiviteter som Distanshandelsdagen. Vi arbetar också med våra drygt 120 Business Partners, som är branschens seriösa och ledande leverantörer. Svensk Digital Handel är en aktiv branschorganisation där ett flertal arbetsgrupper med ledamöter från de olika medlemsföretagen och från Business Partners arbetar tillsammans för att ytterligare utveckla distans- och e-handeln.

Vi för branschen framåt
Svensk Digital Handel arbetar med lobbying gentemot politiker vad gäller lagar och regler som styr distanshandeln både i Sverige och internationellt. Vi möjliggör kompetensförsörjning av branschen, omvärldsbevakar och följer trender och utveckling inom distanshandeln samt erbjuder juridisk hjälp till medlemmarna. Vi organiserar sedan 1973 år de flesta distans- och e-handelsföretagen i Sverige. För att bli medlem i Svensk Digital Handel måste företaget vara medlem i Svensk Handel, eller en arbetsgivarorganisation ansluten till Svenskt Näringsliv, samt uppfylla föreningens stadgar och de branschregler som är framtagna i samråd med Konsumentverket.

Trygg e-handel
Sedan april 2008 är Trygg e-handel en del av Svensk Digital Handel. Det är vi som granskar sökande företag, certifierar och godkänner användandet av trygg e-handelssymbolen. Syftet med certifieringen Trygg e-handel är att skapa bättre och tryggare handel på nätet både för konsumenter och e-handlare. För att företag skall få Trygg e-handelscertifiering krävs att de följer den 12-punktslista som Svensk Digital Handel tagit fram i samråd med Konsumentverket, Tillväxtverket och ett flertal andra myndigheter och organisationer. För mer information gå till www.tryggehandel.se.

Internationellt
Svensk Digital Handel är remissinstans till ett flertal regeringsdepartement, har ett nära samarbete med Konsumentverket och är också medlemmar i de två europeiska branschorganisationerna AEVPC/EMOTA, som båda har sina huvudkontor i Bryssel. Vi deltar i båda organisationernas styrelsearbeten och i ett antal för branschen konkreta europafrågor.