Träffa styrelsen

Styrelsen i Svensk Distanshandel AB har förankring och intressen i både näringsliv och politiken. Och kan därigenom aktivt verka för att göra digital handel framgångsrik i Sverige.

Kicks - VD

Freddy Sobin

Ordförande

Svensk Handel - VD

Karin Johansson

Ledamot

Svensk Handel - Näringspolitisk chef

Mats Hedenström

Ledamot