Föreningen

Föreningen Svensk Digital Handel är en medlemsdriven intresseorganisation och dess stadgar är styrande för verksamheten. Målgruppen är företag som bedriver e-handel i Sverige.

Svensk Digital Handel

Intresseföreningen med målgruppen företag som bedriver e-handel i Sverige.  Föreningen verkar för nationellt och internationellt utbyte under devisen – ”Vartannat köp digitalt”.

Svensk Digital Handel har ca 70 medlemsföretag och är intresseorganisationen för digital handel i Sverige. Målet är att stärka handeln och öka medlemsföretagens lönsamhet. Det bedrivs aktiv rådgivning och påverkansarbetet sker utifrån det enskilda medlemsföretagets och dess branschefterfrågan. Uppdragsavtal kan tecknas med bolag som är fristående, helägda eller delägda näringsdrivna verksamheter.

TRÄFFA STYRELSEN

Svensk Digital Handel är en medlemsstyrd förening med en styrelse som består av representanter från handeln