EMOTA

The European eCommerce and Omni Channel Trade Association är ett europeiskt förbund som representerar online- och omnikanalhandel över hela Europa.

EMOTA - The European eCommerce and Omni Channel Trade Association

EMOTA är en paraplyorganisation som finansieras av respektive lands lokala E-handelsorganisation, i Sveriges fall Svensk Digital Handel. Basen är i Bryssel där vår personal arbetar direkt med lobbying mot politiker och andra beslutsfattare.

Emotas trygghetsmärke ger konsumenter möjligheter att hitta trygga och stabila online-butiker i Europa. Handlare som har Emotas trygghetsmärke följer en europeisk standard som är uppsatt av Emota för en trygg och säker e-handel.

Läs mer om EMOTA