Svensk Distanshandel

Vår vision är "Vartannat köp digitalt" och vi presenterar varumärken som D-B2B, D-Logistik och D-Congress

Svensk Distanshandel

Svensk Distanshandel är ett tjänsteföretag som riktar sig till företag inom digital handel och ägs till 100% av Svensk Handel.

Vi arbetar med rådgivning inom ett flertal områden och med särskilt fokus på utvecklingen av digital handel. Det är verksamhets- och lönsamhetsfrågor plus vad som sker på den europeiska arenan. Vi arbetar även med branschspecifika uppdrag vars syfte är att uppmärksamma politiker, myndigheter och massmedia om företagens marknadsförutsättningar med målbilden att förbättra för den digitala handeln i Sverige

Inom organisationen, arrangeras ett antal årliga event under varumärken som D-B2B, D-Logistik och D-Congress.

D-CONGRESS

Nordens största möte inom digital handel

Läs mer
 
 

EVENT

Missa inte när vi samlar branschen!

Läs mer
 
 

TRÄFFA STYRELSEN

Styrelsen för Svensk Distanshandel har en bra förankring med intressen i både näringsliv och politiken. En viktig förutsättning för att göra digital handel framgångsrik i Sverige.