Vår ägare

Svensk Distanshandel AB ägs av Svensk Handel och vi samverkar på flera områden. Inom organisationerna arbetas det med politiska frågor som bland annat påverkar logistik, juridik, betalning, säkerhet, export och kompetensförsörjning. Vi jobbar aktivt med samverkan mellan Föreningen Svensk Digital Handel och deras medlemmar, bolagets Business Partners och Trygg E-handlare genom bland annat möten, Event och utbildningar.