Rapporter, trender, index och undersökningar

Svensk Distanshandel följer den strategiska utvecklingen inom svensk E-handel genom ett antal olika branschrapporter. Vi samarbetar bl.a. med HUI Research, Handelsrådet och Svensk Handel för att säkerställa kvaliteten samt ge den mest relevanta och intressanta informationen.

Kunskapsbanken

Rapporter och artiklar

Läs mer
 
 

E-Barometern

Temperaturen i e-handelsvärlden

Läs mer