Rapporter

Följ den digitala handelns utveckling i Sverige

Rapporter, trender, index och undersökningar

Svensk Digital Handel följer den strategiska utvecklingen inom svensk E-handel genom ett antal olika branschrapporter. Vi samarbetar bl.a. med HUI Research, Handelsrådet och Svensk Handel för att säkerställa kvaliteten samt ge den mest relevanta och intressanta informationen.

Välkommen till Kunskapsbanken