E-Barometern tar temperaturen

PostNord följer den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Arbetet sker i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras i e-barometern som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument.

E-barometern Q2 2019

E-barometern Q2 2019 baseras på information som samlats in från detaljhandelsföretag i augusti 2019. Totalt deltog 220 företag i mätningen. Företagsmätningen genomfördes 1 augusti–31 augusti 2019. Fyra konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av TNS SIFO:s webbpanel.

Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–79 år. Den första undersökningen genomfördes i maj 2019 med sammanlagt 1 522 respondenter. Den andra genomfördes i juni 2019 med 1 400 respondenter. Den tredje, fjärde och femte undersökningen genomfördes i juli 2019 med 1 444, 2 057 respektive 3 392 respondenter. Webbundersökningarna är representativa för de 95 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet.

Följande definieras inte som e-handel i E-barometern:

» Köp i butik som först har bokats via internet
» Försäljning av tjänster (exempelvis resor, hotell och konsertbiljetter) som sker via internet
» Nedladdningar av exempelvis musikfiler, filmer och applikationer
» Internetförsäljning mellan företag
» Internetförsäljning mellan privatpersoner

Ladda hem rapporten

E-Barometern 2019

Kvartal 2 - 2019

E-handeln växte med 13 procent under andra kvartalet.

E-handeln fortsätter att ta svenska konsumenter med storm. Tillväxten på 13 procent under det andra kvartalet är förvisso något lägre än vad vi vant oss vid, men det är också naturligt att den procentuella tillväxten avtar successivt i takt med att e-handeln mognar. Digitaliseringen av handeln tränger allt djupare in i köpupplevelsen. Det råder inte längre några täta skott mellan fysisk handel och e-handel, utan det digitala och det fysiska flyter ihop mer och mer.

En enklare vardag

 • 70 procent av svenskarna e-handlade under andra kvartalet
 • Hälften handlade direkt i mobilen
 • Valfrihet ger nöjda konsumenter
 • Allt färre förväntar sig fria returer
 • 14 procent av företagen har slutat med fri frakt

Ladda hem rapporten

Kvartal 1 - 2019

Tillväxten av den totala e-handeln till under första kvartalet uppgick till 15 %

E-handeln fortsatte att utvecklas starkt under det första kvartalet 2019. Tillväxten uppgick till 15 procent och i snitt har hela 68 % av svenskarna e-handlat varje månad. Och av e-handelskonsumenterna har 49 % handlat via mobilen. (snitt under Q1 2019).

Några slutsatser från rapporten:

 • E-handeln ökade med 15 procent under första kvartalet 2019.
 • Hälften av e-handelsköp under första kvartalet utfördes via mobiltelefonen.
 • E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka kraftigt i tillväxt med 19 procent.
 • Tre av fyra konsumenter gör medvetna val när de e-handlar och är beredda att betala mer för miljövänligare leveransalternativ.
 • Konsumenter väljer i högre utsträckning att e-handla från inhemska webbutiker.
 • Kina som e-handelsland minskar i popularitet hos svenska konsumenter, vilket kan bero på skärpta momsregler och hanterinsavgift, men också på att prisbild blivit mindre intressant och hållbarhet viktigare

Ladda hem rapporten

Årsrapport 2018

E-handelsåret 2018

2018 blev ett framgångsrikt år för den svenska e-handeln. Tillväxten uppmättes till 15 procent jämfört med föregående år. Detta var en ökning med 10 miljarder kronor jämfört med i fjol och e-handelsförsäljningen uppgick till 77 miljarder kronor under 2018. Detta innebär att e-handeln utgjorde 9,8 procent av den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige, vilket kan jämföras med 3,0 procent år 2007. När det kommer till sällanköpsvaruhandeln kom 2018 att bli en betydande milstolpe för e-handelstillväxten.

Enligt SCBs preliminära statistik blev detta året då tillväxten för butiksförsäljningen var negativ. E-handeln tog således all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln och därutöver försäljningsandelar från butikerna. Detta kan ställas mot att butikshandeln så sent som 2015 stod för 77 procent av tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln, vilket illustrerar hur snabbt förändringen har skett.

Avseende 2019 är prognosen att e-handeln kommer att växa med 14 procent och uppgå till 88 miljarder kronor.

Ladda hem rapporten

E-Barometern 2009-2019

ARKIV

 
Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!