E-Barometern tar temperaturen

PostNord följer den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Arbetet sker i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

E-barometern publiceras en gång per kvartal. Den innehåller siffror över e-handelns omsättning och tillväxt tillsammans med undersökningar bland konsumenter och e-handelsföretag kring olika teman. E-barometern baseras på information som samlats in från svenska detaljhandelsföretag med försäljning över internet (både från kedjor och renodlade e-handelsföretag).

Rapporten baseras också på ett antal konsumentundersökningar som har genomförts med hjälp av Kantar Sifos webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–79 år. Webbundersökningarna är representativa för de 95 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet. I löptexten benämns dessa oftast som konsumenterna eller svenskarna. Mer information om undersökningarna hittar du i metodavsnittet i rapporten.

Följande definieras inte som e-handel i E-barometern:

»  Köp i butik som först har bokats via internet
»  Försäljning av tjänster (exempelvis resor, hotell och konsertbiljetter) som sker via internet
»  Nedladdningar av exempelvis musikfiler, filmer och applikationer
»  Internetförsäljning mellan företag
»  Internetförsäljning mellan privatpersoner

Senaste rapporten

E-Barometern 2018

Kvartal 1

Starkt framåt för svensk e-handel

E-handeln står redan idag för nästan hela tillväxten i sällanköpsvaruhandeln och de kommande åren är det tänkbart att e-handeln även i allt högre grad kommer att ta försäljning av butikerna. Det blir därför viktigare och viktigare att förstå hela kundresan idag.

Ladda hem rapporten

Kvartal 2

E-handeln växte med 14 % under andra kvartalet

Kort summering: E-handeln i Sverige ökade med 14 procent under andra kvartalet. Lite lägre än vi har varit vana vid, men får fortfarande anses stark och det var bland annat elektronikbranschen som hade ett något tuffare kvartal. Vinnarbranschen blev livsmedel som ökade med starka 28 procent.

Kvartal 3

Tillväxten av den totala e-handeln till under tredje kvartalet uppgick till 15 %

E-handeln fortsatte att utvecklas starkt under det tredje kvartalet. Tillväxten uppgick till 15 procent och även detta kvartal uppvisade de mognare branscherna god tillväxt. Modehandeln har haft det tufft totalt sett men på nätet har många aktörer sett sina e-handelssatsningar ta fart. Även elektronikhandeln gynnades under kvartalet och kan se fram emot Black Friday i november.

Fotnot: Detta kvartal redovisas ej livsmedelsbranschens utveckling, men kommer förhoppningsvis att vara tillbaka i årsrapporten i februari.

Ladda hem rapporten

E-Barometern 2009-2018

ARKIV