E-Barometern tar temperaturen

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln.

E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fyra konsumen- tundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras i e-barometern som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument.

E-Barometern 2018

Kvartal 1

Starkt framåt för svensk e-handel

E-handeln står redan idag för nästan hela tillväxten i sällanköpsvaruhandeln och de kommande åren är det tänkbart att e-handeln även i allt högre grad kommer att ta försäljning av butikerna. Det blir därför viktigare och viktigare att förstå hela kundresan idag.

Ladda hem rapporten

E-Barometern 2009-2018

ARKIV