Digital Mathandel – årsrapport om livsmedelsförsäljning över nätet

Svensk Digital Handel ligger bakom rapporten ”Digital Mathandel” (tidigare Mat på nätet). Syftet är att lyfta kunskapen om livsmedelsförsäljningen på nätet, beskriva konsumenternas beteenden, attityder och åsikter samt marknadens storlek och utveckling. Rapporten har författats av HUI Research på uppdrag av Svensk Digital Handel och baseras på en konsumentundersökning och insamlade uppgifter från branschföretagen. Konsumentundersökningen, som är den största i sitt slag, baseras på en webbenkät med 3 735 respondenter mellan 18 och 70 år. Webbenkäten besvarades under februari månad 2018.

Årsrapporten 2018

DIGITAL MATHANDEL ÅRSRAPPORTER 2013-2018

ARKIV