Kvartalsrapporter om livsmedelsförsäljningen över nätet

D-food Index är en återkommande kvartalsrapport från Svensk Digital Handel om livsmedelsförsäljningen över nätet. Rapporten tas fram i samarbete med HUI Research som ansvarar för insamling och kvalitetssäkring av data.

D-Food Index 2018

Kvartal 1

Stark start på året för nätmaten

D-food Index från Svensk Digital Handel visar att livsmedelsförsäljningen på nätet ökade med 30 procent under första kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2017.

Ladda hem INDEX →

 

 

D-Food Index 2014-2018

ARKIV