Näringslivet måste kunna lita på Posten

svd-naringsliv-logo

Den snabbt växande e-handeln är beroende av en stabil postgång. Men dagens lagstiftning gör att Postnord kan göra lite som det vill. Det skriver Jonas Ogvall, vd på Svensk Digital Handel, som tycker att lagstiftningen bör skrivas om så att det finns sanktioner om Posten inte uppfyller de krav som staten ställer.

Nyligen har regeringen gjort en utredning kring hur framtidens postgång ska fungera i vårt avlånga land. Ett av förslagen i utredningen är att kraven på övernattbefordran bör slopas. Samtidigt föreslås prishöjningar för många av de varor som idag skickas som brev av våra e-handlare.

Längre leveranstider och högre kostnader är naturligtvis inget som är positivt för konkurrenskraften hos den snabbväxande e-handeln. Men prishöjningar och förändringar när det gäller leveransvillkor kan man dock leva med. Svårare är det med osäkerheten.

Idag saknas ett kundkontrakt mellan Postnord och e-handlarna. Detta leder till att osäkerheten om när en vara kommer att levereras är stor och att e-handlare tvingas betala stora summor till sina kunder i kompensation för dröjsmål. Ofta går leveransen över natten men ibland kan det ta två, tre eller flera dagar extra. Postnord gör idag lite som det vill och det finns inga sanktioner som tvingar eller ger Posten böter om det inte sköter sitt uppdrag.

Nu vill Postnord dela upp landet i två zoner, en zon norr om Dalälven och en zon söder om Dalälven där över 85 procent av alla människor bor. Uppdelningen innebär att kunder som bor norr om Dalälven får räkna med längre leveranstider, om man inte väljer att betala extra för att snabba på. Det är rimligt. Stora avstånd i kombination med gles befolkning gör det dyrt för Posten. Avståndet mellan exempelvis Haparanda och Ystad är faktiskt lika långt som avståndet mellan Ystad och Rom. Ystadsbon förväntar sig knappast leverans dagen efter från Rom.

Men uppdelning gör knappast livet lättare för våra e-handlare som konkurrerar i ett globalt perspektiv där leveranssäkerhet är viktigt för att kunna hålla en god och jämn service gentemot sina kunder. Osäkerheten om vad som gäller är fortfarande stor bland e-handlare när Postnord inte behöver ta ansvar för att leveranserna kommer fram i tid. I den södra delen ligger ambitionen kvar att 80 procent av alla brev ska gå över natten. Men detta är som sagt bara en målsättning.

Svenska e-handlare är utsatta för internationell konkurrens och kräver ett kundlöfte från Postnord. Men varför ska vi nöja oss med att bara 80 procent av alla brev delas ut dagen efter? Vi tycker att det är rimligt att kräva att 100 procent av alla leveranser når fram över natten, i den tätbefolkade delen av landet.

E-handlare som inte tar hand om sina kunder blir knappast långlivade men Postnord lever inte under samma villkor och ska inte kunna gömma sig bakom lagar och förordningar för att kunna uppfylla sitt samhällsansvar. Utan sanktioner är det ingen skillnad mot när Postnord var ett statligt verk. Nu är det dags för staten att bestämma sig för om Postnord ska vara ett statligt verk eller ett marknadsinriktat företag. Och i en marknadsekonomi måste ett företag kunna lita 100 procent på sin affärspartner.

Jonas Ogvall

vd Svensk Digital Handel

JonasOgvall_Press-2

 LäsmärOrange


Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel är intresseorganisationen för den digitala handeln i Sverige och verkar för att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet. Som medlem i Svensk Digital Handel får svenska e-handelsföretag hjälp med både frågor och förslag som bidrar till ett tryggare, smartare och mer lönsamt digitalt företagande. Svensk Digital Handel driver affärsutveckling tillsammans med marknadens största aktörer och leverantörer. Tillsammans med våra medlemmar gör vi det enklare att handla på nätet. Svensk Digital Handel är en del av Svensk Handel. www.dhandel.se