Svensk Digital Handel går med i E-Commerce Europe

Svensk Digital handel är nu aktiva i E-Commerce Europe från januari 2020 sedan EMOTA upphört. EMOTA och E-Commerce Europe slog sig samman och de två föreningarna kommer att förenas under paraplyet och varumärket Ecommerce Europe.

”Fusionen” är fullt effektiv från och med den 1 januari 2020. Fusionen har också direkta konsekvenser för EMOTA Trustmark Scheme, som upphör att existera från samma datum. Detta innebär att du som e-handlare så snart som möjligt måste ta bort EMOTAs logotyp från nätbutiken. E-Commerce Europe är den enda rösten för den europeiska sektorn för digital handel och vi representerar dig som säljer varor och tjänster online till konsumenter i Sverige och i övriga Europa. E-Commerce Europe agerar på europeisk nivå för att hjälpa lagstiftare att skapa en bättre ram för handlare online så att din försäljning kan växa ytterligare. Svensk Digital Handels certifiering Trygg E-handel är direkt involverade i E-Commerce Europe´s aktiviteter med syfte att stimulera gränsöverskridande e-handel. Svensk Digital Handel medverkar kontinuerligt möten i Bryssel, men även i andra europeiska länder anordnade av E-Commerce Europe. De råd vi sitter med och diskuterar i är följande:

  • Lagstiftning (e-Regulations)
  • Trygghetscertifieringar (Trustmark)
  • Logistik (e-Logistics)
  • Hållbarhet (Sustainability)

Det första mötet för året är den 19 februari i Bryssel med rådet Trygghetscertifieringar – Trustmark Working Committee – som är speciellt viktigt för oss med tanke på vår certifiering Trygg E-Handel.

Har du frågor?

Om du vill veta mer om Svensk Digital Handels medlemskap i E-Commerce Europe vänligen kontakta:

Anne Bardeman
Ansvarig certifiering Trygg E-Handel
Anne.bardeman@dhandel.se

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!