Möjligheter och förmåner

Ett medlemskap ger en stabil bas och stora möjligheter att utveckla ditt företag. Du får ett utbyte med över 1000 Business Partners, medlemmar och Trygg E-handlare genom olika event, workshops och relevanta möten.

Ibland är dessa endast öppna för speciellt inbjudna personer som är viktiga för branschens utveckling. Ett medlemskap ger alltid en garanterad plats. Vi ser kunskapsutbyte och samverkan som viktiga förutsättningar för tillväxt och kommer erbjuda fler exklusiva möten mellan medlemmar, trygg E-handlare och Business Partners. Dra nytta av kunskapen och kraften hos vårt nätverk som kan hjälpa ditt företag att växa och din affär att utvecklas.

Medlemmar kan marknadsföra att företaget ingår i föreningen Svensk Digital Handel. Det fungerar som en kvalitetsstämpel och visar på ett seriöst åtagande att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för handelns digitala utveckling i Sverige.

E-HANDELNS TILLVÄXT 2018
15%
Tillväxt på helåret
8.9%
Av detaljhandeln
77MDR
Omsättning
PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research
 

D-Congress

För alla inom digital handel

Läs mer