Många vill jobba med e-handel

PRESSMEDDELANDE MYh-

Utbildningar som leder till jobb inom e-handeln är yrkeshögskolans mest sökta. Allra populärast är utbildningen E-commerce manager som lockat 5,2 behöriga sökande per plats.

Antalet sökande till yrkeshögskolan ökade kraftigt 2019. Behöriga sökande ökade med 22 procent. Det totala antalet sökande uppgick till 70 700 varav 53 000 var behöriga.

Under många år har lokförarutbildningen lockat flest sökande per plats, men i takt med att lokförarutbildningen byggts ut har antalet sökande per plats sjunkit. Istället har utbildningar som leder till jobb inom e-handeln tagit täten som de mest populäraste utbildningarna inom yrkeshögskolan. Både på första och andra plats kommer utbildningar som kan kopplas till den branschen.

-Redan innan coronakrisen fanns en tydlig trend med växande e-handel och nya affärsmodeller som utmanar den fysiska butiken och traditionella handeln. Även om det är för tidigt att säga vad krisen kommer leda till på sikt ser vi nu förändrade köpbeteenden som kan leda till att ännu fler väljer att handla på nätet. Detta kan i sin tur leda till att fler vill driva företag och verksamheter inom e-handel, säger analytikern Linda Wiklund på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Enligt e-barometern 2019 omsätter den svenska e-handeln 87 miljarder kronor per år, vilket är en tiondel av den totala handeln. Den växande e-handeln leder till att även den traditionella handeln efterfrågar nya kompetenser som webbutveckling, dataanalys och digital marknadsföring.

-E-handeln är en attraktiv bransch som kommer att fortsätta att växa. På lång sikt kan kompetensbehovet förändras då AI kan komma att få en viktigare roll, säger Linda Wiklund.

I höst startar 1 000 YH-utbildningar runt om i landet, varav 154 inom utbildningsområdet Ekonomi, administration och försäljning och sju utbildningar till E-commerce manager. Du hittar alla utbildningar på yrkeshogskolan.se

Yrkeshögskolans populäraste utbildningar

  1. E-commerce manager 5,2
  2. Digital marknadsförare 4,8
  3. Tandsköterska 4,4
  4. Inköpare 4,3
  5. Behandlingspedagog, 4,1

Behöriga sökande per plats (utbildningar med fler än 200 platser)

Till pressmeddelandet →


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik. Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!