Snart införs sanktionsavgifter på konsumenträttsområdet

I höstas antogs EU-direktivet om bättre verkställighet och modernisering av EU:s konsumentskydd. Direktivet är en av byggstenarna i initiativet “New Deal for Consumers” med målet att stärka konsumentskyddet. En av nyheterna i direktivet är att det införs sanktionsavgifter som kan dömas ut om man bryter mot reglerna.

Konsumentmarknaderna utvecklas idag i ett högt tempo. En stor anledning till detta är att digitaliseringen driver framväxten av nya produkter, marknadsföringsmetoder och försäljningsmodeller. I linje med den digitala utvecklingen innehåller det nya direktivet moderniserade regler och starkare verktyg för att säkerställa konsumenternas rättigheter på konsumentmarknaderna.

Exempel på nyheter i direktivet

Stärkta rättigheter online
Direktivet ställer krav på ökad transparens när konsumenter handlar online. Om en plattform ger konsumenter möjlighet att söka efter till exempel varor eller tjänster som erbjuds av olika företag, ska plattformsägaren informera konsumenterna bland annat om de viktigaste parametrarna som bestämmer rangordningen för de sökresultat som visas. Det måste också vara tydligt för konsumenten om betald reklam leder till att vissa produkter rankas högre än andra.

Reglering kring dubbla kvalitetsstandarder
Varor som säljs i identisk eller liknande förpackning har inte alltid samma sammansättning och egenskaper. Med det nya direktivet kommer nationella tillsynsmyndigheter att ha starkare befogenheter att stoppa vilseledande marknadsföring av varor som i stora delar har annan sammansättning eller egenskaper men som presenteras som identiska.

Effektiva påföljder införs
Nationella myndigheter kommer att kunna införa effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder vid gränsöverskridande överträdelser som berör konsumenter i flera medlemsstater.

Vad innebär sanktionsavgifterna?

Det som har fått störst uppmärksamhet i det nya direktivet är att det kommer införas sanktionsavgifter, liknande de som finns i dataskyddsförordningen. Bakgrunden till sanktionsavgifterna är att påföljderna vid brott mot konsumentreglerna varierar mycket mellan medlemsstaterna och att sanktionerna i flera länder inte är tillräckligt avskräckande.

Direktivet kommer därför att ge nationella myndigheter befogenhet att införa påföljder vid gränsöverskridande överträdelser som berör konsumenter i flera medlemsstater. I dessa fall har de nationella myndigheterna befogenhet att besluta om sanktionsavgifter på upp till 4 % av näringsidkarens omsättning i den eller de berörda medlemsstaterna, eller upp till 2 miljoner euro när information om omsättningen inte finns tillgänglig. Utöver detta är det fritt för varje medlemsland att bestämma om att införa högre sanktionsavgifter.

När börjar reglerna gälla?

Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 28 november 2021. Det är därför hög tid att se över sin webbplats, villkor och rutiner för att inte riskera höga sanktionsavgifter. Vill du ha hjälp med granskningen? Kontakta oss på Svensk Handel Juridik så hjälper vi dig!

Till EU Kommissionens pressrelease

Till Svensk Handels remissvar

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!