Samarbete mellan nationella myndigheter

Ny förordningen om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen EG) nr 2017/2394.

Förordningen trädde i kraft den 17 januari 2020.

Förordningen om konsumentskyddssamarbete ger ökade befogenheter till de nationella myndigheterna för att tillvarata konsumenternas rättigheter. De kan nu:

  • kontrollera om webbplatser geoblockerar konsumenter eller har försäljningsvillkor som inte stämmer med EU:s regler (t.ex. ångerrätt)
  • beordra att bluffwebbplatser omedelbart tas ned
  • begära information från domänregistratorer och banker för att identifiera ansvariga näringsidkare.

Vid EU-omfattande överträdelser av konsumenträttigheter kommer kommissionen att kunna samordna gemensamma insatser med nationella tillsynsmyndigheter för att stoppa dessa metoder. Det innebär med andra ord snabbare skydd för konsumenterna, vilket sparar tid och resurser för EU-länderna och företagen.

Läs mer

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!