Så undviker du Greenwashing-stämpeln i marknadsföringen.

Idag är klimatförändringar något som engagerar och oroar många människor runt om i världen. Mot bakgrund av detta frågar sig konsumenter allt oftare hur de kan göra miljömedvetna val när de handlar produkter och tjänster. Som företag är det lätt att se potentialen i detta och man vill därför, i reklamsyfte, gärna knyta an till konsumenternas miljömedvetenhet. Om det görs på fel sätt kan det dock få marknadsrättsliga konsekvenser.

Vad innebär greenwashing?

Ett vanligt inslag i dagens marknadsföring är att framhäva att ens produkter är miljövänliga. Greenwashing handlar om att framställa att någonting är bättre för miljön än vad det i själva verket är, och därmed mer attraktiv för kunden. Greenwashing kan också vara att vilja ta fokus från någonting som brister i verksamheten och istället flytta fokus till något som signalerar miljömedvetenhet.

Vad säger marknadsföringslagen?

Marknadsföringslagen innehåller regler mot vilseledande marknadsföring. Ett företag som använder sig av miljöargument och påståenden om miljöfördelar m.m. i sin marknadsföring ska därför kunna styrka påståendets riktighet. Om företaget inte kan det ska påståendet anses vara vilseledande. Marknadsdomstolen har i flera avgöranden prövat miljöargument i marknadsföring och det ställs höga krav på marknadsföring med sådana argument.

Vad ska du tänka på som företagare?

Innan ett företag marknadsför sina produkter med miljöargument som t.ex. ”miljövänlig” och ”bra för miljön” bör man kontrollera att det inte strider mot reglerna kring marknadsföring. Nedan listas exempel på frågor som kan ställas som ett första steg i kontrollen.

  • Kan vi vid användning av miljöargument styrka att produkten förbättrar eller inte påverkar miljön under produktens hela livscykel?
  • Kan vi vid användning av miljöargumentet säkerställa att produkten inte skadar miljön och tydligt redovisa vilka miljöfördelar vi syftar på?
  • Använder vi en ”grön” produkt som bevis för att företaget tar miljöansvar, medan kärnverksamheten fortfarande är miljöskadlig?

Vad ska du tänka på som konsument?

Som konsument kan det vara svårt att kritiskt värdera och bedöma sanningshalten i företagens olika miljöpåståenden. Det är därför viktigt att vara uppmärksam när du möts av reklamen och exempelvis:

  • Kontrollera så att påståenden som t.ex. ”miljövänligt”, ”naturligt” och ”grönt” styrks med fakta.
  • Kontrollera att miljömärkningar som företaget använder sig av är korrekta och inte är deras egna eller okända märkningar.
  • Titta på helhetsbilden och var uppmärksam på att företag kan använda reklamen för att dölja någonting annat i verksamheten.

Om du misstänker att reklam eller marknadsföring är vilseledande kan den anmälas till Konsumentverket eller Reklamombudsmannen (Reklamombudsmannen prövar reklam utifrån Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation).

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om reglerna kring marknadsföring är du välkommen att kontakta Svensk Handel Juridik på tel. nr 010-47 18 710 eller info@shjuridik.se.

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!