Rapport: Handelsnäringen främjar svensk export

Detalj- och partihandeln är betydelsefull för den svenska exporten samtidigt som dess omfattning och påverkan på de svenska företagen är relativt okänt. Här finns en kunskapslucka att fylla.

Företag som exporterar begränsas inte till sin lokala marknad och kan därför bli mer framgångsrika än sina lokalt begränsade konkurrenter. Men att etablera sig internationellt är komplicerat och det kostar – både kapital och kunskap behövs.

I den svenska diskussionen om svensk export är handelsnäringen anmärkningsvärt osynlig. Samtidigt har ny forskning visat att en betydande andel av Sveriges export sker via parti- och detaljhandeln. Det har även framkommit att parti- och detaljhandelns roll som exportfrämjare är särskilt betydelsefull för små och medelstora företag, som troligen inte skulle klara av att penetrera utländska marknader på egen hand.

– Parti- och detaljhandelsbolagen fungerar som en katalysator för stora delar av svensk export, säger professor Patrik Tingvall, projektledare, och verksam vid Ratio och Södertörns högskola.

Tidigare outforskat område

Trots parti- och detaljhandelsbolagens betydelse för svensk export finns det idag ingen direkt kunskap om hur betydelsen ser ut i mer konkreta termer. Med unik tillgång till omfattande data över svenska företags handelsmönster kan nu omfattningen av parti- och detaljhandelsbolagens betydelse, samt på vilka sätt de underlättar och stödjer exporten, analyseras och förstås.

– Detta är ett tidigare outforskat område och det ska bli väldigt spännande att se vad vi hittar säger Patrik.

Ladda hem rapporten

Vid frågor kring rapporten, välkommen att kontakta

Handelsrådet, 103 29 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 60
Telefon: 010-471 85 80
E-post: info@handelsradet.se

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!