Fler onlineplattformar får ökade regleringar och samhällsansvar i EU-kommissionens nya direktiv

Några mycket stora onlineplattformar står för en mycket stor del av den digitala ekonomin i EU. Deras roll som portvakter mellan företag och konsumenter, med ekonomisk makt och kontroll över hela plattformens ekosystem, gör det omöjligt för konkurrenter eller nya marknadsaktörer att konkurrera.

Detta initiativ innehåller alternativ för reglering av stora onlineplattformar som fungerar som portvakter och säkerställer att marknader som påverkas av dem förblir rättvisa och konkurrenskraftiga.

De onlineplattformar som förmedlar tillgång till innehåll för de flesta internetanvändare har ett betydande samhällsansvar när det gäller att skydda användarna och samhället i sin helhet och förhindra att brottslingar och andra personer som är involverade i onlineverksamhet som utgör en överträdelse utnyttjar deras tjänster. Idag består gatekeeper plattformarna av de sk. GAFAM-företagen: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Men då den Europeiska kommissionen förbereder en ny Digital Markets Act, som kombinerar förhandsreglerna för portvaktplattformar, en del av paketet Digital Services Act (DSA) och det så kallade New Competition Tool, i ett enda lagstiftningsförslag, kommer det troligtvis bli fler onlineplattformar som blir gatekeepers.

Det nya instrumentet skulle adressera både portvaktens plattformar och onlinemarknader med ”tecken på rörelse” mot oligopol eller monopol. Digital Markets Act förväntas gälla för ungefär ett dussin portvaktföretag, som inte kommer att listas i förväg men kommer att bestämmas av ett antal kriterier som ännu inte har slutförts. Enligt en EU-tjänsteman skulle mellan 10 och 20 företag påverkas om kommissionen tillämpar den nuvarande versionen av kriterierna. Han tillade att 20 företag är ett högre antal än vad kommissionen tidigare förväntat sig och avslöjade att Booking.com skulle vara en sannolik kandidat utöver GAFAM-företagen. Digital Markets Act förväntas släppas den 2 december tillsammans med Digital Services Act.

Direktivet Digital Service Act är navet i utvecklingen

Som en del av den europeiska digitala strategin har Europeiska kommissionen tagit fram ett Digital Service Act för att stärka den inre marknaden för digitala tjänster och främja innovation och konkurrenskraft i den europeiska onlinemiljön.

Digital Dervice Act är framtaget då den rättsliga ramen för digitala tjänster har varit oförändrad sedan antagandet av e-handelsdirektivet år 2000. Ända sedan dess har detta direktiv varit den grundläggande hörnstenen för reglering av digitala tjänster i Europeiska unionen. Det nya Digital Service Act om digitala tjänster ska modernisera den nuvarande rättsliga ramen för digitala tjänster med hjälp av två huvudpelare:

  1.  För det första ska kommissionen föreslå tydliga regler som utformar ansvaret för digitala tjänster för att hantera de risker som deras användare står inför och skydda deras rättigheter. De rättsliga skyldigheterna skulle säkerställa ett modernt samarbetssystem för övervakning av plattformar och garantera effektiv verkställighet.
  2. För det andra ska Digital Services Act-paketet föreslå förhandsregler som täcker stora onlineplattformar som fungerar som portvakter, som fastställer spelreglerna för sina användare och deras konkurrenter. Initiativet bör säkerställa att dessa plattformar beter sig rättvist och kan utmanas av nya aktörer och befintliga konkurrenter, så att konsumenterna har det bredaste valet och den inre marknaden förblir konkurrenskraftig och öppen för innovationer.
Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!