Juridiken kring Covid-19

Det dyker just nu upp många frågor om hur man som företag kan agera i olika situationer som uppstår med anledning av Covid-19. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller för e-handlare ur ett konsumenträttsligt perspektiv vid leveranser, outhämtade paket och avbeställningar.

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att de konsumenträttsliga reglerna som man behöver ta hänsyn till när man säljer varor eller tjänster till konsumenter är tvingande till konsumentens förmån. Man kan därför inte avtala om sämre villkor för konsumenten än de som står i lagarna.

Leveranser

Ett företag är skyldigt att lämna information om vilka kostnader som kunden ska betala för att få varan levererad till sig. Som en följd av Covid-19 har efterfrågan av hemleverans av varor ökat. Om en hemleverans medför en högre eller tillkommande fraktkostnad för kunden måste ni informera kunden om detta. Information om leveranskostnader bör finnas i era allmänna villkor samt i kassan. Om informationen inte lämnas så har ni inte rätt att ta betalt för den dyrare leveranskostnaden.

Outhämtade paket

Till följd av Covid-19 kan det hända att paket som beställs inte hämtas på utlämningsstället inom rätt tid. Företag kan ta ut särskilda kostnader för outhämtade paket endast om de har informerat kunden om tillkommande kostnader som företaget tar ut om kunden inte hämtar sitt paket. Om ni vill ta ut särskilda kostnader måste de vara skäliga, och frågan om skälighet bedöms från fall till fall. Vid en prövning tar man hänsyn till alla omständigheter relaterade till kundens köp. Precis som nämns ovan så bör även information om dessa tillkommande kostnader finnas i era allmänna villkor. Finns ingen sådan information så har ni inte rätt att kräva kunden på dessa kostnader.

Avbeställningar

Kunden har rätt att avbeställa sitt köp om avbeställningen sker innan varan har avlämnats. Skälen till att konsumenten vill avbeställa ett köp kan variera. Kunden kanske t ex kommer på att hen inte har något större behov av varan eller inte har råd med den. Om kunden dock ångrar sig efter avlämnandet har skett så gäller reglerna om ångerrätt istället.

När avbeställning skett har företaget inte längre rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Företaget har dock rätt till ersättning för kostnader i samband med köpet och avbeställningen samt för förlust i övrigt med ett skäligt belopp. Hur stor ersättningen är bedöms från fall till fall och beräkningen kan ofta vara svår att göra. Därför väljer företag ibland att ha en på förhand bestämd schablonavgift för ersättningen genom att ange t ex ”vid avbeställning tar vi ut 10 % av köpeskillingen i avgift”. Om ni väljer att ha det så är det viktigt att komma ihåg att man då inte får ta ut ett högre belopp än schablonen, även om de faktiska kostnaderna i ett enskilt fall skulle bli högre.

Om ni behöver hjälp med granskning eller justeringar av era allmänna villkor går det bra att kontakta Svensk Handel Juridik på tel. nr 010-47 18 710 eller info@shjuridik.se


Liten checklista

  • Se över era villkor för att se vilka kostnader ni har rätt att debitera kunden
  • Justera eventuellt era villkor för det fall att ni upptäcker att ni inte informerar om en kostnad som ni vill kunna debitera för
  • Tänk på att om ni ändrar villkoren behöver ni inhämta nya godkännanden av dessa för befintliga kunder ni redan har ingått avtal med för att de ska vara giltiga. Nya kunder kan hänvisas till de nya villkoren direkt.
  • Glöm inte att alltid hänvisa till villkoren i kassan i anslutning till kryssrutan där kunden godkänner dessa och på hemsidan.

 

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!