Internationell e-handel

Gränsöverskridande e-handel utgör redan mer än 25% av den totala, globala e-handelsförsäljningen – och fortsätter att stiga. Det finns alltså stora affärsmöjligheter utanför landets gränser för både B2B- och B2C-företag.

Om ni modifierar er internationalla e-handelsstrategi på ett korrekt sätt, finns det stora affärsmöjligheter utanför landets gränser.
Läs Bizzkits whitepaper och få insikter samt praktiska tips innan ni flyttar utanför landets gränser.

Gratis whitepaper