Geoblockingförordningen träder snart i kraft – det här behöver du veta

Den 3 december 2018 träder EU:s Geoblockingförordning i kraft. Den förbjuder diskriminering av konsumenter baserat på nationalitet, bostadsort eller etableringsort när de köper varor eller tjänster. Det innebär att företag som säljer varor via internet i något av EU:s medlemsländer inte längre kan neka kunder att handla med hänvisning till nationalitet eller bostadsort.

Förordningen tvingar inte företag att leverera varor till andra EU-länder, men kräver att kunder från andra EU-länder ges samma möjlighet som inhemska invånare att köpa varor. Förordning förbjuder därför att det på en webbplats ställs krav på bostadsort i ett visst EU-land, nationellt bankkonto eller specifikt betalningsmedel eller att en besökare på en webbplats automatiskt omdirigeras till den lokala webbplatsen där besökaren befinner sig.

Grundläggande principer – Kunder:

  • Ska ges åtkomst till de webbutiker de önskar besöka – Det krävs att kunden uttryckligen ger sitt samtycke till automatisk omdirigering
  • Ska ha möjlighet att köpa en vara eller tjänst på vilken EU-baserad webbplats de vill oavsett nationalitet, bostadsort eller etableringsort
  • Ska ha samma rättigheter som inhemska kunder
  • Ska ha möjlighet att betala med de betalningsalternativ som erbjuds på den webbplats kunden besöker

Grundläggande principer – Företag

  • Får inte neka en kund att handla p g a kundens nationalitet, bostadsort eller etableringsort
  • År inte tvingade att leverera utanför sitt leveransområde
  • Kan fritt debitera olika priser på webbplatser i olika länder och olika försäljningskanaler
  • Får fritt erbjuda betallösningar utifrån eget val
  • Har inga skyldigheter att försäkra sig om att en vara är laglig att sälja i och anpassad till kundens land (sammansättning, märkning, säkerhet)
  • Är inte bundna av leverantörers förbud mot passiv försäljning.

Medlemsexklusiv FAQ

Svensk Handel har sammanställt en FAQ för att underlätta arbetet för företag att försäkra sig om att de efterlever kraven. Du som är medlem i Svensk Handel kan ladda ned dokumentet nedan.

Ladda hem FAQ 

Mer information om Geoblockingförordningen hittar du även hos EU-kommissionen.

Läs mer

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!