Framtidstron i handeln återhämtade sig i augusti

Svensk Handels månatliga indikator som mäter framtidsförväntningarna bland svenska handelsföretag.

Rapporten ger en inblick i hur butiks- och e-handeln tror att försäljning, antalet anställda och lönsamheten kommer att utvecklas de kommande tre månaderna. Handlarnas framtidsförvätningar sammanfattas i Handelsbarometerns Framtidsindikator.

Framtidsindikatorn ökade både för butikerna och e-handeln i augusti jämfört med juli. Både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln ökade jämfört med månaden innan, om än från låga nivåer.

– Framtidstron i dagligvaruhandeln ökar mest under perioden. Men e-handeln ligger fortfarande högst. Karantäntillvaron har gynnat näthandeln samtidigt som coronapandemin har accelererat den digitala omställningen inom handeln, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn augusti

  • Butikernas förväntningar om försäljning ökade med 4,9 enheter till index 92,2 i augusti. E-handlarnas försäljningsförväntningar ökade med 3,2 enheter till index 129,0 under samma period.
  • Butikernas förväntningar om antalet anställda ökade med 4,8 enheter till index 82,2 i augusti. E-handlarnas förväntningar ökade med 0,4 enheter till index 115,4 under samma period.
  • Butikernas förväntningar om lönsamhet ökade med 3,8 enheter till index 82,7 i augusti. E-handlarnas lönsamhetsförväntningar minskade med 2,9 enheter till index 101,6 under samma period.

Läs hela rapporten

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!