E-handel behöver vara en del av kommunens övergripande strategi.

I september genomförde HUI Research på uppdrag av Handelsrådet och i samarbete med Svensk Digital Handel en studie kring hur e-handelns närvaro ser ut på länsnivå samt var e-handelsföretagen befinner sig i Sverige. Syftet med studien är att den ska fungera som ett kunskapsunderlag för den lokala handelns intressenter och lyfta betydelsen av handeln som helhet.

En av slutsatserna är att beslutsfattare som vill attrahera e-handelsetableringar behöver inta en möjlighetsbaserad hållning till e-handeln. Attityden till e-handeln och dess konsekvenser tycks variera betydligt mellan beslutsfattare på olika orter och en positiv grundinställning är därför av vikt för att e-handlarna inte ska känna sig motarbetade. För att locka och behålla e-handelsaktörer krävs också samverkan mellan olika nyckelaktörer såsom stad, näringsliv och utbildningsinstitutioner, bland annat när det gäller arbetet med kompetensförsörjningen och stadens varumärke.

Lokala e-handelskluster är resultatet av ett målmedvetet och proaktivt arbete för att skapa goda förutsättningar för e-handelsnäringen. De startar ofta på initiativ av en eller ett fåtal drivna individer eller företagare med en vision för orten som övertygar övriga nyckelaktörer om att hänga med på tåget. Alternativt konverteras befintliga och för e-handeln närliggande företagskluster (inom exempelvis logistik eller postorderhandel) till e-handelskluster, understödda av exempelvis kommunala strategier om att bli starkare på e-handel. Driv och visioner inspirerar, engagerar och skapar förebilder. På så sätt attraheras nya aktörer i en positiv spiral som lyfter det lokala näringslivet.

Ladda hem rapporten

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!