PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på minst fyra konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras i E-barometern som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämnings- ställe eller hämtas i butik, lager eller annan utlämningslokal av konsument.

Vad är underlaget för rapporten?

E-barometern Q3 2019 baseras på information som samlats in från detaljhandelsföretag i oktober 2019. Totalt 227 företag deltog i mätningen.

Fyra konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av TNS SIFO:s webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18 till 79 år. Den första undersökningen genomfördes i augusti 2019 med sammanlagt 1 541 respondenter. Den andra genomfördes i september 2019 med 1 421 respondenter. Den tredje och fjärde undersökningen genomfördes i oktober 2019 med 1 424 respektive 3 005 respondenter. Webbundersökningarna är representativa för de 95 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet.

Ladda hem rapporten

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!