PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras i e-barometern som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument.

Vad är underlaget för rapporten?

E-barometern Q2 2019 baseras på information som samlats in från detaljhandelsföretag i augusti 2019. Totalt deltog 220 företag i mätningen. Företagsmätningen genomfördes 1 augusti–31 augusti 2019. Fyra konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av TNS SIFO:s webbpanel.

Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–79 år. Den första undersökningen genomfördes i maj 2019 med sammanlagt 1 522 respondenter. Den andra genomfördes i juni 2019 med 1 400 respondenter. Den tredje, fjärde och femte undersökningen genomfördes i juli 2019 med 1 444, 2 057 respektive 3 392 respondenter. Webbundersökningarna är representativa för de 95 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet.

Ladda hem rapporten

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!