E-barometern Q1 2019 baseras på information som inhämtats från detaljhandelsföretag i april 2019. Totalt deltog 216 företag i undersökningen. Företagsundersökningen genomfördes 2–25:e april 2019. Fyra konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av TNS SIFOs:s webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18 till 79 år.

Den första undersökningen genomfördes i februari 2019 med sammanlagt 1 532 respondenter. Den andra genomfördes i mars 2019 med 1 506 respondenter. Den tredje och fjärde undersökningen genomfördes i april 2018 med 1 471 respektive 3 146 respondenter. Webbundersökningarna är representativa för de 98 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet.

Några slutsatser från rapporten:

  • E-handeln ökade med 15 procent under första kvartalet 2019.
  • Hälften av e-handelsköp under första kvartalet utfördes via mobiltelefonen.
  • E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka kraftigt i tillväxt med 19 procent.
  • Tre av fyra konsumenter gör medvetna val när de e-handlar och är beredda att betala mer för miljövänligare leveransalternativ.
  • Konsumenter väljer i högre utsträckning att e-handla från inhemska webbutiker.
  • Kina som e-handelsland minskar i popularitet hos svenska konsumenter, vilket kan bero på skärpta momsregler och hanterinsavgift, men också på att prisbild blivit mindre intressant och hållbarhet viktigare

Ladda hem rapporten

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!