E-handelsåret 2018

2018 blev ett framgångsrikt år för den svenska e-handeln. Tillväxten uppmättes till 15 procent jämfört med föregående år. Detta var en ökning med 10 miljarder kronor jämfört med i fjol och e-handelsförsäljningen uppgick till 77 miljarder kronor under 2018. Detta innebär att e-handeln utgjorde 9,8 procent av den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige, vilket kan jämföras med 3,0 procent år 2007. När det kommer till sällanköpsvaruhandeln kom 2018 att bli en betydande milstolpe för e-handelstillväxten.

Enligt SCBs preliminära statistik blev detta året då tillväxten för butiksförsäljningen var negativ. E-handeln tog således all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln och därutöver försäljningsandelar från butikerna. Detta kan ställas mot att butikshandeln så sent som 2015 stod för 77 procent av tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln, vilket illustrerar hur snabbt förändringen har skett.

Avseende 2019 är prognosen att e-handeln kommer att växa med 14 procent och uppgå till 88 miljarder kronor.

Ladda hem rapporten

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!