Digital Mathandel – årsrapport 2018

För nionde året i rad har Svensk Digital Handel tagit fram rapporten ”Digital Mathandel”. Syftet är att lyfta kunskapen om livsmedelsförsäljningen på nätet, beskriva konsumenternas beteenden, attityder och åsikter samt marknadens storlek och utveckling.

Rapporten har författats av HUI Research på uppdrag av Svensk Digital Handel och baseras på en konsumentundersökning och insamlade uppgifter från branschföretagen. Konsumentundersökningen, som är den största i sitt slag, baseras på en webbenkät med 3 735 respondenter mellan 18 och 70 år. Webbenkäten besvarades under februari månad 2018.

Omsättningen för den digitala mathandeln uppgick till 4,6 miljarder kronor under 2017, vilket innebar en tillväxt med 19 procent. Totalt står mathandeln på nätet därmed för 1,6 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Det segment som gick starkast under året var lösplocket, som nu har en marknads- andel på 70 procent jämfört med middagskassarnas 30 procent.

För 2018 är prognosen att den digitala mathandeln kommer att växa med 25 procent och nå 5,7 miljarder kronor, motsvarande en andel av den totala livsmedelsförsäljningen om 1,9 procent. Detta skulle innebära att maten vid årets slut står för drygt 7 procent av den totala detaljhandelsomsättningen på internet som enligt gällande prognos från Post- Nords E-barometern förväntas uppgå till 77 miljarder kronor.

Digitaliseringen av dagligvaruhandeln befinner sig dock ännu i sin linda jämfört med de flesta branscher inom sällanköpshandeln, vilket innebär att det finns fortsatt potential för mycket starka tillväxttal. Samtidigt som renodlade nätaktörer springer snabbt har de stora kedjorna ICA, COOP, Axfood och Bergendahls sjösatt en välfungerande e-handel och implementerar nu strategier för att dra fördel av kundkännedom, befintliga logistiknätverk och starka varumärken.

Under det senaste året har andelen konsumenter som handlat mat på nätet växt från 25 till 31 pro- cent. Den typiska nätmatskonsumenten är mellan 26 och 35 år, har barn och bor i ett storstadsområde. De större städerna driver tillväxten, inte minst då möjligheterna till hemleverans är störst där, men nya geografiska marknader öppnas snabbt upp. Kvinnor handlar än så länge i betydligt högre grad än män och tillväxten drivs såväl av att fler mat- konsumenter börjar handla på internet som av att befintliga kunder handlar oftare. Var åttonde kund uppger idag att de i huvudsak handlar sin mat på nätet, vilket är en klar ökning gentemot föregående år och visar att konsumenterna på allvar börjat inse fördelarna med att handla online.

Ladda hem rapporten

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!