Digital handel i en värld utan gränser – insikter från D-Congress 2019