Är du redo för nya höga krav på kund-autentisering?

Ny EU-lagstiftning påverkar kortbetalningar från januari 2021

EU:s nya betalningsdirektiv PSD2 började gälla 14 september 2019. Som en del av betalningsdirektivet kommer nya tekniska regleringsstandarder (RTS) gällande stark kundautentisering (SCA) att tillämpas inom EU.

Regleringsstandarden definierar specifika krav för att säkerställa en säker autentisering och kommunikation mellan olika aktörer inom betalningsekosystemet.

Principen bakom ett starkt kundgodkännande är att öka säkerheten för elektroniska betalningar och för att säkerställa konsumentskydd mot bedrägerier. Kraven på stark kundautentisering kommer påverka handlare, framför allt inom e-handeln men även inom den fysiska handeln. Konsumenter kommer också påverkas.

Vad är en stark kundautentisering?

Rent praktiskt innebär den starka kundautentiseringen att konsumenten måste identifiera sig med hjälp av minst två av följande tre faktorer vid alla digitala betalningar.

  • Kunskap
    Något som konsumenten vet, exempelvis lösenord eller pin-kod.
  • Innehav
    Något som konsumenten har, exempelvis ett kort eller telefon.
  • Unik egenskap
    Något som kunden är, exempelvis biometriska funktioner som ansiktsform eller fingeravtryck.

Undantag från kraven

För att underlätta för både konsumenten och handlaren medger RTS att vissa transaktioner kan undantas från kravet på stark kundautentisering.

Vad behöver handlaren göra för att följa de nya kraven!?

Den 14 september trädde dessa regler i kraft för alla digitala betalningar inom Europa men med en övergångsperiod till den 31 december 2020. Just nu pågår arbetet hos både banker, betaltjänstleverantörer och kortnätverk för att ta fram tekniska lösningar som uppfyller säkerhetskraven inom PSD2. För att kunna ta emot betalningar även efter 31 december 2020 gäller det därför att du som handlare ser till att dessa lösningar kan användas i din e-handel och i din butik.

Kontakta omgående din kortinlösande bank och din betalväxel (PSP) för att försäkra dig om att du har allt på plats inför den 1 januari 2021!

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!