Del 2: Att utforma ditt företags purpose

Denna del lär dig teorin och går igenom de bästa exemplen på hur man kan utforma och designa företagets purpose genom initiativ som aktiverar och är i linje med det.

Afdhel inleder med en inspirerande och instruerande keynote där han går igenom bästa praxis för hur man kan utforma purposedrivna initiativ. Kursen går igenom ramverket “The Purpose Activation Framwork” steg för steg där man som deltagare börjar fylla i uppgifter genom att svara på ett antal frågor utifrån denna. En fallstudie på hur Adidas framgångsrikt gjorde principerna levande och hur de tillämpade ramverket gås igenom.

TID: 22 oktober kl 15.00 – 17.00
PLATS: ZOOM
SPRÅK: Engelska

Registrering

The Purpose Activation FrameworkHow to make money and do good by harnessing the power of cool

→ Inspirerande keynote med instruktioner och hands-on tips kring hur man designar ett purposedrivet initiativ. (45 min)

→ Genomgång, steg för steg, av The Purpose Activation Framework. Deltagarna gör uppgifter under hela denna del och ett case med Adidas visar hur de jobbade med denna. (60 min)

→ Q&A (15 min)

 

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!