Del 3: Att upptäcka ditt personliga- och dina kollegors purpose

Enligt forskning gillar enbart 13 % att jobba med vad de försörjer sig på. När speciellt Millennials och Gen-Z kommer in i arbetslivet måste man som företag hitta nya sätt att locka och behålla de bästa talangerna genom att visa hur deras jobb bidrar till positiv social- och miljöpåverkan; hur deras personliga purpose bidrar till företagets syfte.

Denna sista del i Afdhel Aziz kurs Purpose Driven Commerce, fokuserar på ledarskap och motivation. Kursformatet ”GPS to Purpose” (har använts banbrytande i företag som Facebook och Microsoft) tillåter anställda att påbörja identifiera sitt personliga purpose – och hur man kan koppla ihop med företagets. Genom att hitta sätt att få HELA sig som person till jobbet, och använda sin passion för att boosta sin karriär, leder inte bara till en massiv känsla av engagemang och motivation – utan skapar även en pipeline till innovation som kan leda till tillväxt och lönsamhet.

Denna kurs inleds med en inspirerande presentation innehållandes berättelser från andra företagsledare som framgångsrikt har hittat och låst upp kraften i deras personliga purpose.

DATUM & TID: 27 oktober kl. 15.00 – 17.00
PLATS: Zoom
SPRÅK: Engelska

Registrering

Leading with purposeTha Discovering Employee Purspose Framework

→ Deltagarna kommer att lära sig hur man använder sig av ett ramverk för att upptäcka de anställdas purpose. (15 min)

→ Efter sessionen får deltagarna ett arbetsblad att tillämpa i sina teams i en mer privat miljö eller offsite för att hjälpa anställda att hitta sitt purpose. (30 min)

→ Frågor och svar eller personlig tid för att reflektera över kursens innehåll. (15-30 min)

 

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!