E-Barometern tar temperaturen

PostNord följer den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Arbetet sker i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras i E-barometern som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument.

E-barometern augusti, 2020 – E-handeln växte med 25 %*

Sett till svenskarnas självuppskattade konsumtion så ökade e-handeln med 25 % under augusti 2020, jämfört med samma månad 2019. Andelen som e-handlat under augusti, 77 %, var sju procentenheter högre än under augusti ifjol. Tillväxten under augusti var betydligt högre i storstadsregionerna än i övriga landet.

→ Stockholm, Göteborg och Malmö +32 %
→ Övriga landet +19 %
→ Totalt +25 %

*Baserat på konsumenternas egna uppskattningar

LADDA HEM RAPPORTEN

 

Följande definieras inte som e-handel i E-barometern

» Köp i butik som först har bokats via internet
» Försäljning av tjänster (exempelvis resor, hotell och konsertbiljetter) som sker via internet
» Nedladdningar av exempelvis musikfiler, filmer och applikationer
» Internetförsäljning mellan företag
» Internetförsäljning mellan privatpersoner

HÅLL DIG UPPDATERAD MED VÅRA NYHETSBREV

Augusti, 2020

E-handeln växte med 25 %*

Ladda hem rapporten
 

Lugnare men fortfarande hög tillväxt

Konsumentsiffrorna från augusti antyder en något lugnare tillväxt för e-handeln i slutet av sommaren, även om det fortfarande rör sig om procenttal vi inte känner igen från tidigare år. 25 %* mer, i värde, än augusti 2019, enligt konsumenternas egna uppskattningar. Diagrammet på sidan 8 i rapporten indikerar en ganska tydligt nedåtgående trend i antalet e-handlade varor per person sedan april–juni.

 • E-handeln växte med 25 %* i augusti
 • Andelen som e-handlar är stabil
 • Svenskarna e-handlar i snitt 17 gånger per år
 • Nedåtgående trend i frekvensen
 • 34 % handlar mer på nätet sedan corona

*Baserat på konsumenternas egna uppskattningar

 

 

Ladda hem rapporten

Q2, 2020

E-handeln växte med 49 procent under andra kvartalet

Ladda hem rapporten
 

E-handeln växte med 49 procent under andra kvartalet

Det råder ingen tvekan om att andra kvartalet 2020 var det mest exceptionella kvartalet hittills i svensk e-handels historia. Tillväxten landade på 49 procent, flera procentenheter högre än motsvarande siffra i USA (+44 %), där samhället under kvartal två var betydligt mer stängt än vad det var här hemma i Sverige.

Den grundläggande orsaken är förstås att vi alla tvingats spendera oerhört mycket mer tid i våra hem på grund av virusspridningen i samhället. Fyra av tio har arbetat hemifrån (helt eller delvis) och 85 procent har spenderat mer fritid hemma.

Detta har resulterat i att:

 1. fler handlar på nätet
 2. genomsnittskonsumenten gör en betydligt större andel av sina köp på nätet, vilket medför högre genomsnittliga månadsbelopp per konsument.

 

 

Ladda hem rapporten

Juli, 2020

E-handeln växte med 45 %* i juli

Ladda hem rapporten
 

E-handeln växte med 45 %* i juli

Sett till svenskarnas självuppskattade konsumtion så ökade e-handeln med 45 % under juli 2020, jämfört med samma månad ifjol. Efter svagare tillväxt i juni (+23 %) så är nu tillväxten uppe på den högsta nivån hittills för en enskild månad under krisen.

Till skillnad från tidigare månader har inte den äldsta konsumentgruppen ökat mest, utan får se sig passerade av gruppen 50-64 år. Tillväxten för män respektive kvinnor var snarlik under juli.

 

* Baserat på konsumenternas egna uppskattningar

 • Dagligvaror slog alla rekord
 • Skönhet och hälsa mest populärt under juli
 • 3 av 10 handlar mer på nätet sedan corona
 • En majoritet av de äldre e-handlar nya typer av produkter
 • Oron för lågkonjunktur fortsätter att minska
 • Majoritet undviker fortfarande fysiska butiker

 

 

Ladda hem rapporten

Juni, 2020

E-handeln växte med 23 %* i juni

Ladda hem rapporten
 

E-handeln växte med 23 %* i juni

E-handeln växte i något måttligare grad under juni, jämfört med april och maj, enligt konsumenternas egna uppskattningar. Andelen som e-handlade under månaden låg på 76 % och den totala tillväxten på 23 % (jämfört med juni 2019).

 • E-handeln växte med 23 %* under juni, jämfört med juni 2019.
 • 76 % av svenskarna e-handlade under juni, 80 % av kvinnorna och 72 % av männen.
 • Kläder och skor var den produktkategori som flest handlat från (43 %), följt av skönhet och hälsa (41 %).
 • Andelen som handlade dagligvaror på nätet var 18 %, vilket är 80 % fler än 2019 (10 %).
 • Färre oroar sig för landets ekonomi, jämfört med i maj.
 • 32 % bedömer att de handlar mer på nätet sedan coronakrisens början.

* Baserat på konsumenternas egna uppskattningar

 

 

Ladda hem rapporten

 • Svensk Distanshandel AB
  Drottninggatan 56
  411 07 Göteborg
 • Svensk Digital Handel
  Regeringsgatan 60
  111 56 Stockholm
 • Svensk Handel
 • Trygg E-handel
Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!