Kundportalen har blivit affärsavgörande.

3bits

En stor del av vår dagliga verksamhet på 3bits stavas e-handel, men vi gör även avancerade webblösningar som kundportaler och bokningssystem åt bland annat Ragn-Sells.

Vi gillar när vi ser att lösningarna har förenklat slutkundernas vardag. Med kundportalen kan Ragn-Sells kunder logga in och göra allt från att beställa containertömningar till att titta på fakturor. De kan få statistik för behållare och komma åt olika dokument. Det besparar båda parter flera telefonsamtal och gör det enklare för kunderna att agera dynamiskt ute på fältet.

Portalen finns i Sverige, Norge och Danmark och är gratis för Ragn-Sells företagskunder.

LäsmärOrange