Integritetspolicy

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Svensk Distanshandel AB, org. nr. 556227-8365, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Nedan hittar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till och deltar på något av våra event.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför använder vi dina personuppgifter?

När du anmäler dig kommer vi att samla in dina personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer. Vi kan även samla in personuppgifter under eventet, t.ex. uppgifter om vilka seminarier du deltar på. Dina personuppgifter kommer användas för följande ändamål:

  • Administration av eventet, t.ex. för att kunna registrera ditt deltagande på D-Congress, för att vi ska kunna kontakta dig innan och under ditt besök eller för att kunna erbjuda ett säkert event. Denna behandling utför vi baserat på vårt berättigade intresse av att kunna uppfylla våra åtaganden enligt det avtal som vi har ingått med ditt företag. Om du köper biljetten i egenskap av privatperson behandlar vi dina personuppgifter baserat på det avtal som vi ingått med dig.
  • Direktmarknadsföring, t.ex. för att vi och våra samarbetspartners ska kunna skicka information via e-post och sms om intressanta seminarier, erbjudanden, nyhetsbrev eller liknande marknadsföring under och efter eventet. Notera att direktmarknadsföringen kan baseras på dina besök genom användning av positioneringsteknik. Vi behandlar dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att vi och våra samarbetspartners ska kunna skicka direktmarknadsföring till våra deltagare. Vill du inte längre ha direktmarknadsföring från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick i respektive kanal.
  • Utveckla och förbättra vår verksamhet, t.ex. för att kunna utvärdera och följa upp hur du som deltagare upplevde D-Congress och vad vi kan förbättra till nästa år eller annan feedback som vi kan använda för att utveckla och förbättra vår verksamhet. För detta ändamål behandlar vi dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att kunna använda personuppgifter för att utveckla, förbättra och effektivisera vår verksamhet.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

Vi kommer även att spara dina uppgifter enligt följande:

Ändamål Lagringsperiod
Administration av eventet Enligt tillämplig lag eller 2 år från eventets genomförande.
Direktmarknadsföring 1 år från eventets genomförande.
Utvärdering och uppföljning av D-Congress 5 år från eventets genomförande. I den utsträckning personuppgifter förekommer för detta ändamål kommer uppgifterna att anonymiseras eller pseudonymiseras.

 

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@dhandel.se.