Om Svensk Digital Handels hållbarhetsarbete

 

Vi brinner för att vara facilitatorn för att ställa om och utveckla den digitala handeln i Sverige till att bli mer hållbar.

För Svensk Digital Handel handlar hållbar e-handel om att veta varför verksamheten finns till och hur den affär man bedriver bidrar till ett mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Utmaningen är att få med alla dessa tre aspekter, verkligen bidra till omställning samt att inspirera medarbetare, kunder och ägare att vara med i den omställningen.

Svensk Digital Handel ska vara facilitatorn för att utveckla den digitala handeln i Sverige. Vi samlar leverantörer och företag kring viktiga och komplexa frågeställningar som kräver gemensamma kraftansträngningar. Hållbarhet är den viktigaste frågan för den digitala handeln idag och i framtiden. Det var också den viktigaste orsaken till att vi valde Purpose Driven Commerce som tema på D-Congress i mars 2020 och jobbat strukturerat med hållbarhetsfrågan sedan början av januari 2019.

Vi tror att handeln har en central roll att spela i samhället och en extra stor roll att spela när det kommer till att driva hållbarhetsfrågor framåt. Skam och skuld hör inte hemma här. Ska vi rädda världen kan vi inte bromsa vi måste gasa med ett gemensamt och tydligt syfte att göra handeln hållbar ur flera aspekter.

Resepolicy

Syftet med vår resepolicy är att alla på Svensk Digital Handel ska resa klimatsmart, kostnadseffektivt och säkert inom tjänsten.

 • Alla resor vi på Svensk Digital Handel gör i jobbet ska ha ett syfte som fyller ett för verksamheten motiverat behov. Möten genomförs via telefon eller videolänk i de fall där det går och där det annars skulle krävas ett resesätt som inte är klimatsmart.
 • För resor till möten i samma stad tar vi i första hand: gång/promenad eller cykel. I andra hand: kollektivtrafik som tåg, pendeltåg eller buss.
 • För resor inom Sverige försöker vi i första hand välja tåg eller, där det inte finns tågstationer, buss.

 

RESEPOLICY

Klimatsmart arbetsplats

Syftet med att skapa mer klimatsmart arbetsplats är att vi tillsammans känner att vi bidrar där vi kan till en mer klimatsmart värld.

 • Vi använder inte engångsplast på arbetsplatsen.
 • Vi släcker lamporna efter avslutad arbetsdag.
 • Vi källsorterterar.
 • Vid interna möten på kontoret där vi bjuder på lunch, strävar vi att beställa vegetarisk mat i så stor utsträckning som möjligt.

 

KLIMATSMART ARBETSPLATS

Inköpspolicy

Vid val av leverantör är alltid påverkan på klimatet ett av urvalskriterierna tillsammans med pris. Vid alla inköp vi gör tar vi hänsyn till vilket klimatpåverkan inköpet medför. Med andra ord funderar vi alltid på om vi ett inköp är hållbart ur ett ekonomiskt, socialt och ekologistik perspektiv. I största möjliga mån väljer vi den leverantör vars tjänst eller produkt som är bäst för klimatet i termer av lägst bidrag till de globala utsläppen.

 

Svensk Digital Handel driver affärer på ett ansvarsfullt sätt och strävar efter att tillsammans med våra leverantörer inspirera till mer hållbara affärsmodeller inom detaljhandeln. Leverantörer till Svensk Digital Handel är viktiga för verksamheten och vi bryr oss om hur våra leverantörer arbetar. Vi vågar höja våra röster och adressera försummelser gällande klimatet inom vår bransch. Vi utmanar våra leverantörer att göra detsamma.

 

Svensk Digital Handel har för avsikt att under 2021, utifrån ovanstående ståndpunkter, utveckla en uppförandekod för leverantörer som ska nyttjas vid kontraktsskrivning.

 

Inköpspolicy

Mat på våra event

Generella riktlinjer gällande mat på D-Congress och våra andra event

Svenska Mässan, som vi genomför Nordens största event tillsammans med, D-Congress, har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete inom flera områden vilket innebär att vi redan idag genomför D-Congress på ett väldigt klimatsmart sätt.

 • Svenskproducerat så långt det är möjligt.
 • Ekologisk mat om ej svenskt.
 • Öka andelen val av vegetarisk mat.
 • Minska andelen kött som serveras.
 • Nolltolerans mot plast om den inte är återvunnen (plastbestick, plastglas, plastlådor).

 

Klimatsmart arbetsplats

Klimatavtryck

Vi har via företaget GoClimate, som både följer FNs krav för klimatprojekt och har kvalitetsstämpeln Gold Standard, beräknat våra utsläpp och vårt klimatavtryck. Till verktyget →

Här hittar du hela rapporten över Svensk Digital Handels klimatavtryck.

 

LADDA NER RAPPORTEN

Klimatkompensation

Vi jobbar aktivt för att få ned våra utsläpp så mycket som möjligt, och klimatkompenserar för de utsläpp som vi inte kan få bort. Det bästa för klimatet är om vi minskar våra utsläpp. Klimatkompensation ska aldrig ersätta det arbetet. Det ska vara ett komplement för de utsläpp som vi inte kan få bort. Det går inte att nog understryka detta. Men klimatkompensation, rätt utförd, har stor effekt. För att nå dit krävs att projektet som man väljer att backa har verifierad klimatnytta.

Klimatprojekten ska:

 1. Ha additionalitet. Det betyder att utsläppsminskningarna inte skulle ha blivit av ”ändå”, utan att de sker just på grund av pengarna från klimatkompensationen. Klimatnyttan räknas heller inte hem flera gånger, till exempel både i projektet ni sponsrar och i landets klimatrapportering till FN.
 2. Vara certifierade under en erkänd standard. Klimatnyttan ska vara kvantifierad. Samt verifierad och granskad av oberoende tredje part. Projekten ska vara certifierade under någon form av standard.

70 MW Bhadla Solar Power Plant

Projektet vi beslutade att använda pengarna vi klimatkompenserar är ett projekt noga utvalt av GoClimate som följer FNs krav för klimatprojekt och är ett solenergiprojekt i Rajasthan, den nordvästra delen av Indien. Huvudsyftet med detta projekt är att producera ren el genom solceller (PV). Detta är ett storskaligt solprojekt. Den har en installerad kapacitet på 70 MW och genererar 122108 MWh per år.

 

För att ge dig en uppfattning om hur mycket el det är – ett genomsnittligt amerikanskt hem använder cirka 7 200 kWh per år. Detta projekt kan stödja 16 960 amerikanska hem varje år. Men eftersom ett genomsnittligt indiskt hushåll bara använder cirka 1000 kWh, motsvarar detta den årliga elförbrukningen för 122 108 hem! Lägg till det att det finns nästan dubbelt så många människor per hushåll i Indien jämfört med USA (2,6 jämfört med 4,9). Denna mängd el försörjer en befolkning på 44 096 amerikaner eller 598 329 indier.

 

Fördelar med projektet för lokalsamhället:

På sommaren, när temperaturen stiger till 40 grader i området, skulle upp till femtio procent av eleverna inte gå i skolan. Detta beror på att den opålitliga elförsörjningen inte garanterar tillräckliga inomhustemperaturer. Nu är skolbesöket nästan 100 procent på sommaren.

 

Dessutom har företaget som driver projektet stött byggandet av förbättrade toaletter, ett klassrum och ett digitalt hörn med datorer och en projektor.

 

En självhjälpsgrupp för kvinnor har grundats, där kvinnorna lär sig nya färdigheter, främst relaterade till skräddarsy och sömnad. Kvinnorna får också läskunnighetsträning, som de beskriver som en stor förändring i deras liv.

 

Företaget som ansvarar för projektet har också installerat en vattenbank i byn och förser den lokala polisstationen med tillgång till rent dricksvatten.

 

TILL PROJEKTET

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!