“Nu måste vi ta ett gemensamt grepp om hållbarhetsfrågan”


FILM: Ett urval från sändningen med Karin Johansson och Freddy Sobin.

Att ha ett starkt varumärke, jobba värderingsdrivet och hållbart på riktigt, möta kunden digitalt och att vara relevant för sin kund är recepten för framgång bortom pandemin. Och det behövs politiska beslut som gör att vi kan konkurrera på lika villkor. Det menade Svensk Handels VD Karin Johansson och Freddy Sobin, ordförande för Svensk Digital Handel, när de inledde Pre D-Congress med ett samtal på temat Digitalt först – en gemensam agenda för tillväxt och hållbar innovation bortom pandemin.

Freddy Sobin säger i samtalet på Pre D-Congress att branschen rustat sig digital under flera år, men att pandemin gjort att den utvecklingen accelererat. Han menar också att en konsekvens av pandemin är att många i branschen nu är mer snabbfotade och agila.

– Vi verkar i en bransch som blivit mer dynamisk och som är redo att möta en ny tid på ett mycket starkare sett än före pandemin.

Karin Johansson beskriver att pandemin har skapat en väldigt tudelad bransch, där generellt de kategorier som kan kopplas till hemmet gått väldigt bra medan de som är kopplade till hur vi ser ut har haft det tuffare. Samtidigt menar både Karin och Freddy att de är svårt att säga hur branschen kommer att utvecklas efter pandemin. De kategorier som haft en svag utveckling, som kläder och skor, kan mycket väl komma att gå urstarkt. Men oavsett kategori menar Freddy att det ytterst handlar om vem som är bäst att möta framtiden.

– Alla kan nog skriva under på att man måste möta kunden digitalt på något sätt. Sen hur man gör det och i vilken kanal är upp till varje företag att välja.

Vilka går då vinnande ur pandemin? Freddy tror att det kommer vara viktigare än någonsin att ha ett starkt varumärke och han tror även att värderingsdriven handel, det vi vigde hela förra årets D-Congress år, kommer att vara extremt starkt bortom pandemin. Särskilt betonar han fokus på hållbarhet.

–  Här måste vi gemensamt i branschen ta ett rejält grepp. Det måste bara hända nu.

Förlorarna är de som inte kommit långt i sin digitaliseringsresa. Karin beskriver hur det redan 2018 kunde konstateras att vi i Sverige förlorade sex butiker varje dag, och hur den utvecklingen accelererat under pandemin. Hon är orolig för stadskärnornas framtid och vill se en gemensam satsning och kreativitet där alla berörda krokar arm för att säkra fortsatt attraktiva stadskärnor.

–  Om jag vore kommunalråd och ansvarig för en stadskärna och attraktiviteten i den, skulle jag nästan ligga sömnlös om nätterna. Det går inte att fylla varje butikslokal med caféer.

 

Hon får medhåll av Freddy som menar att en förutsättning för att lyckas framåt är att vi får ihop de fysiska och digitala kanalerna. Men han framhåller också att vi är sociala varelser som vill vara där många andra är. Han tror att de platser som kan erbjuda mycket liv, socialt sammanhang och energi där kommer man vilja vara och där kommer handeln frodas.

–  Men en förutsättning är att vi skapar detta tillsammans och att vi alla kan bli vinnare. Jag har ju varit ganska kritisk mot fastighetsägarna tidigare, och är det tyvärr fortsatt även genom pandemin.

Vilka är då de viktigaste näringspolitiska frågorna de kommande åren för att handeln i Sverige ska vara konkurrenskraftig? Karin nämner tre områden som särskilt prioriterade. För det första att plattformsföretag som Amazon måste ta ansvar för de produkter som de säljer på marknaden precis på samma sätt som vilken annan e-handlare eller fysiska aktörer som helst i Europa. För det andra är det viktigt att det nya e-dataskyddsdirektivet gör att vi kan använda data på ett effektivt sätt. Och avslutningsvis att vi får ett lägre kostnadsläge i Sverige, både avseende arbetskraftskostnader och hyreskostnader.

–  Handeln i Sverige rädds inte konkurrens, men vi måste få konkurrera på lika villkor, avslutade Karin.

 

SE FILMEN MED KARIN OCH FREDDY

 

 

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!