Freddy Sobin om handelns strukturförändring: ”Gränserna är redan utsuddade”

Konsumenterna rör sig allt mer vant i alla kanaler – och räknar med att butikerna ska hänga med.

– Kunderna förväntar sig att det ska fungera oavsett hur de handlar, säger Freddy Sobin, ordförande för Svensk Digital Handel och vd för Kicks.

Förändringstrycket i handeln är fortfarande högt vilket ställer skarpa krav på ledningsgrupper och styrelser. Kedjor jobbar hårt för att anpassa sig till konsumenternas köpresor medan många renodlade e-handlare växer raketsnabbt.

– Det handlar inte bara om ett digitalt paradigmskifte utan ytterst om hur man levererar värde för kunden på en ständigt mer konkurrensutsatt marknad där valmöjligheterna bara blir fler. Rent övergripande tror jag att handeln är och förblir en central aktör i samhället, säger Freddy Sobin.

Han menar därför att det inte går att luta sig mot gamla kunskaper.

– Vi måste vara fortsatt lyhörda för förändringarna som sker just nu på såväl mikro- som makronivå. Jag är övertygad om att handeln måste vara en drivande kraft i de stora hållbarhetsutmaningarna som vi har och står inför. Här kan vi alla göra mer.

E-handeln fortsätter att växa starkt. Vad ser du för utmaningar för en fortsatt tillväxt?

– Jag tror att olika produktkategorier kommer att se olika grader av e-handelspenetration, det ser vi redan i dag. Men tillväxten kommer att fortsätta, om än i varierande grad. Hållbarhetsfrågan är en central fråga även för e-handeln, men man får inte glömma utmaningarna kring global konkurrens och lönsamhet. Likaså är kompetensfrågan fortfarande grundläggande för fortsatt tillväxt, här måste det hända mer.

Som vad, menar du?

– Fler generella såväl som specifika utbildningar kring de nya kompetenser som e-handeln såväl som handeln i stort är i skriande behov av, men jag tror även att vi gemensamt måste verka för att handeln som helhet ska bli mer attraktiv som arbetsgivare för att locka än mer talang.

Allt fler pure players expanderar med fysiska butiker. Är omni en framtidsmodell för e-handlare?

– Det är en trend vi sett under flera år nu och jag tror att vi kommer fortsätta se det. Det som är och blir spännande är att se hur pure players bygger sina butikskoncept och sitt omnikanalerbjudande. Där är de fria att på helt annat sätt tänka nytt och behöver inte ta hänsyn till ett i många fall föråldrat strukturellt arv. Dock tror jag inte att det passar alla – och som alltid handlar det ytterst om genomförande.

Du är själv vd för ett bolag som är starkt både fysiskt och på nätet. Suddas gränserna ut i framtiden?

– Jag tror att gränserna till stor del redan är utsuddade, och det är främst vi inom branschen som talar om kanaler. Kunderna talar om att de ska handla på Kicks, inte att de ska ”e-handla” eller ”butikshandla” hos oss. De förväntar sig bara att det ska fungera, oavsett hur de väljer att handla, vilket i sig kan variera gång från gång.

Hur bör den fysiska handeln utveckla sin egen e-handel?

– Jag tror inte att det skiljer sig från pure players, men självklart är det centralt att nyttja styrkan i att kunna arbeta sömlöst mellan kanalerna så att de stärker varandra. Jag tror också att den ansamlade kompetensen kring handel, försäljning och kund i stor utsträckning kan och bör föras över in i det digitala, så att man gifter ihop det bästa från båda världar!

Som ordförande i Svensk Digital Handel – vilka frågor anser du att ni bör fokusera på framledes?

– Vi arbetar som alltid fokuserat på att skapa värde för våra medlemmar och för branschen som helhet – om man nu kan kalla e-handeln det längre. Vi har vissa hjärtefrågor som vi kommer att fortsätta arbeta med, till exempel transporter, kompetensförsörjning, mötesplatser och kunskapsspridning samt EU-frågorna. Vi kommer även att fokusera desto mer på hållbarhetsfrågorna.

Följ branschen i våra nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!